Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Projekt, w którym weźmie udział 65 osób, ma na celu aktywizację zawodową osób po 50 roku życiaProjekt, w którym weźmie udział 65 osób, ma na celu aktywizację zawodową osób po 50 roku życia

 

Trwa rekrutacja do projektu "Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej". Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje m.in. szkolenia, pośrednictwo pracy czy 3-miesięczne staże zawodowe i jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia.


„Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej” to kolejne z wielu działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, szczególnie tych powyżej 50 roku życia. W projekcie wziąć będzie mogło udział 65 osób, w tym: 35 biernych zawodowo, 30 bezrobotnych (z czego 7 długotrwale bezrobotnych), co najmniej 39 osób z niskim wykształceniem i co najmniej 4 z różnymi niepełnosprawnościami. Co ważne, skorzystać z programu mogą także osoby, które wcześniej uczestniczyły w innych inicjatywach z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Jednym z celów projektu „Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej” jest identyfikacja potrzeb oraz poszukiwanie możliwości doskonalenia zawodowego. Ponadto uczestnicy będą mieć zapewnione poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Co ważne, w programie znajdą się także szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji. Co najmniej 20 osób weźmie udział w szkoleniu w zawodzie opiekuna osoby starszej, asystenta osobistego lub asystenta osoby z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zorganizowane zostaną także 3-miesięczne staże zgodne z tematyką ukończonych szkoleń.

 

Program, z którego skorzystać mogą mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, współfinansowany jest ze środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

AP

 

rynekpracy

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl