Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W ramach programu "Moja Woda" można otrzymac dofinansowanie m.in. na oczko wodne i zbiornik retencyjnyW ramach programu "Moja Woda" można otrzymac dofinansowanie m.in. na oczko wodne i zbiornik retencyjny

 

Nawet 5 tys. zł – tyle może wynieść dofinansowanie na instalacje do zagospodarowania deszczówki i wód roztopowych w ramach programu „Moja Woda”. Chętni mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

„Moja Woda” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które na łagodzenie skutków suszy w Polsce przeznaczają 100 mln zł. Pozwoli to na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji.

 

Każdy właściciel domu jednorodzinnego z kompletnym orynnowaniem dachu może otrzymać dotację w wysokości do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 roku. Do wspomnianych kosztów zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i rozpadowych, takich jak:

 

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny,
  • oczko wodne.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za pomocą portalu beneficjenta (https://portal.wfosigw.lodz.pl).

 

Aby złożyć wniosek należy:

 

  • Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny poprzez menu po lewej stronie po zalogowaniu w portalu beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do siedziby funduszu (
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź).

 

Ważne! Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą być identycznie i mieć taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

 

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Łodzi: http://www.wfosigw.lodz.pl.

 

AP

 

woda 1

woda 3

 

 

woda 4

 

woda 2

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl