Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Urząd Miasta Bełchatowa informuje, że od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wnioski – od dnia 16 grudnia br., można pobierać bezpośrednio w Wydziale Spraw Lokalowych bełchatowskiego magistratu lub ze strony www.bip.belchatow.pl

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 

Więcej informacji:

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl