Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

Głównym założeniem nowego projektu MOPS-u jest skuteczniejsza pomoc socjalnaGłównym założeniem nowego projektu MOPS-u jest efektywniejsza pomoc socjalna


Trwa reorganizacja pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Jej celem jest przede wszystkim oddzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług. Wszystko po to, by jeszcze efektywniej wspierać potrzebujących pomocy i wsparcia bełchatowian.

 

 

Zmiana organizacji pracy bełchatowskiego MOPS-u związana jest z realizowanym właśnie projektem unijnym pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”. Chodzi o to, by pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w danym środowisku nie musiał zajmować się jednocześnie czasochłonnymi zadaniami administracyjnymi. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z potrzebującymi będą mogły jeszcze lepiej realizować swoje zadania.

 

– Dotychczas pracownicy socjalni musieli dzielić swój czas między zadania typowo pomocowe i administracyjne, w tym przygotowywanie i prowadzenie właściwej dokumentacji - zarówno w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej, jak i innych form pomocy niepieniężnych. W związku z tym będą mieli więcej czasu na kontakt ze swoimi podopiecznymi – mówi Sylwia Witkowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

 

Dzięki reorganizacji ma się to zmienić. Powstaną odrębne zespoły, które odpowiedzialne będą za realizację określonych zadań w zakresie pomocy społecznej. Mowa tu m.in. o zespołach ds. świadczeń, pracy socjalnej, usług czy pierwszego kontaktu. – I tak na przykład – zespół ds. pracy socjalnej zajmować się będzie szeroko rozumianą pracą socjalną z klientem indywidualnym, rodziną i społecznością lokalną. Zadania realizowane będą poprzez m.in. kontrakty socjalne, a także metodą projektów socjalnych. Z kolei osobom starszym i schorowanym pomagać będzie zespół ds. usług – tłumaczy dyrektor Sylwia Witkowska.


Przy tworzeniu poszczególnych zespołów pod uwagę brane będą przede wszystkim merytoryczne przygotowanie kadry i jej zawodowe kompetencje. Planowane są też szkolenia i superwizje kadry. Ponadto pozyskane środki pozwolą na zwiększenie liczby pracowników socjalnych. Obecnie jest ich 29. Działania te wpłyną niewątpliwie na jakość świadczonych usług.

 

Co równie ważne, projekt obejmuje także doposażenie stanowisk pracy. W planie jest zakup m.in. biurek, komputerów, drukarek. Nowy wygląd zyska też np. kącik malucha.

 

Realizacja projektu potrwa do października 2021 roku, a kosztować ma ponad 572 tys. złotych, z czego ponad 482 tys. zł pochodzi z funduszy unijnych, natomiast pozostała kwota z budżetu krajowego.


KZB

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020