Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zakończył się trzeci etap budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych; fot./WOD.-KAN.Trzeci etap budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych jest już zakończony; fot./WOD.-KAN.

 

Zakończyła się budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. W najbliższym czasie powinien nastąpić ich rozruch, tak by pełną para pracowały już na początku 2021 roku. Inwestycja kosztować będzie ponad 23 mln zł, a na jej realizację spółka WOD.-KAN. pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  

Zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych oraz ich właściwe zagospodarowanie, a do tego podniesienie samowystarczalności energetycznej bełchatowskiej oczyszczalni – to główne cele inwestycji, jaką jest budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. Właśnie zakończył się jej trzeci, przedostatni, etap, który obejmował prace budowlane. Wykonawca, krakowska firma Instal, w wysokich na 17 metrów zbiornikach zamontował nowoczesne mieszadła. Gotowe są drogi dojazdowe prowadzące ZKF-ów oraz instalacja elektryczna, wykonano także już część prac programistycznych.

 

Teraz spółka WOD.-KAN. czeka na zezwolenie na użytkowanie instalacji. Kolejny etap prac obejmie rozruch technologiczny, który potrwa nawet kilka miesięcy. Jednocześnie rozpocznie się stopniowe wygaszanie działających obecnie OBF-ów, czyli Otwartych Komór Fermentacyjnych. Oznacza to, że na początku 2021 roku spółka będzie mogła w pełni wykorzystywać nową technologię.

 

Dzięki zastosowanym w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych rozwiązaniom, gromadzony w nich osad jest zhermetyzowany i nie emituje do środowiska żadnych gazów, co zdaniem prezydent Marioli Czechowskiej ma ogromne znaczenie dla Bełchatowa i mieszkańców. – Poszukiwaliśmy różnych alternatyw dla przestarzałych technologicznie Otwartych Komór Fermentacyjnych. Doświadczenia innych miast pokazują, że ZKF-y to najlepsza obecnie metoda. Jestem przekonana, że po ich uruchomieniu, jakość powietrza w Bełchatowie zdecydowanie się poprawi - mówi prezydent Czechowska.

 

Poprawa jakości powietrza w naszym mieście to zresztą nie jedyna korzyść płynąca z budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. – W komorach z biomasy odzyskiwany będzie metan i w układzie kogeneracyjnym zamieniany na energię cieplną oraz elektryczną, które będą z wykorzystamy na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Według szacunków pozwoli to ograniczyć ilość kupowanej przez WOD.-KAN. energii nawet o 20 proc. – tłumaczy prezes spółki Piotr Pierzchała i dodaje, że dzięki takim oszczędnościom koszt już po kilkunastu latach zwróci się koszt całej inwestycji.

 

Mowa o dużych pieniądzach. Budowa ZKF-ów realizowana jest bowiem w ramach „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na lata 2018-2021”. Wspomniany plan przewiduje także realizację innych zadań, jak zakończone już modernizacje głównej magistrali wodociągowej oraz głównego kolektora sanitarnego. Koszt wszystkich wspomnianych inwestycji to 44,5 mln zł brutto. Warto dodać, że na ich realizację spółka pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nieco ponad 24 mln zł.

 

AP

 

Rozruch techmologiczny potrwa kilka miesięcy, ZKF-y powinny w pełni pracować od początku 2021 rokuRozruch technologiczny potrwa kilka miesięcy, ZKF-y powinny w pełni pracować od początku 2021 roku, fot./WOD.-KAN.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020