joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowianie oddają głos w 28 Okręgowych Komisjach WyborczychBełchatowianie oddają głos w 28 Okręgowych Komisjach Wyborczych

 

Trwają wybory Prezydenta RP. Do godz. 17:00 swój głos oddało 49,91 proc. uprawnionych do głosowania bełchatowian. Wszystko przebiega bez zakłóceń. Lokale wyborcze, których w Bełchatowie jest 28, będą otwarte do godz. 21:00.

 

49,91 proc. - taka frekwencja była w Bełchatowie do godz. 17:00 (o godz. 12:00 wynosiła ona 26,6, proc.). Głosowanie przebiega spokojnie. W żadnej z działających 28 Okręgowych Komisji Wyborczych nie stwierdzono żadnych zakłóceń ani incydentów. Wyborcy, których w Bełchatowie jest 45 551, mogą oddać swój głos do godz. 21:00. Pełna lista lokali oraz ich adresy znajdują się w załączniku poniżej.

 

Jak głosować?

 

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

 

W lokalu wyborczym wyborca ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Członek komisji poprosi wyborcę o zdjęcie na chwilę maseczki, aby go zidentyfikować, a następnie wyda jednostronicową kartę do głosowania, która będzie zawierała nazwiska 11 kandydatów na prezydenta.

 

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

 

Ważne!

 

Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Narusza ją każdy rodzaj czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

 

AP

 

Podczas wyborów prezydenckich 2020 obowiązuje reżim sanitarnyPodczas wyborów prezydenckich 2020 obowiązuje reżim sanitarny

 

 

Załączniki:
Download this file (Granice obwodów wyborczych.pdf)Granice obwodów wyborczych[ ]1453 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020