joombig banner rotation images

Menu

Wnioski o rządowe wsparcie przedsiębiorcy mogą składać w Powiatowym Urzędzie Pracy do 29 czerwcaWnioski o rządowe wsparcie przedsiębiorcy mogą składać w Powiatowym Urzędzie Pracy do 29 czerwca

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie uruchomił trzecią turę naboru wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Wnioski od zainteresowanych taką formą wsparcia przedsiębiorców przyjmowane będą do 29 czerwca.

 

Dobra wiadomość dla osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MMŚP. Mogą oni składać wnioski o pomoc w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Dofinansowaniem objęte mogą być część kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług o co najmniej 30 procent. O to samo ubiegać mogą się pozarządowe organizacje. Samozatrudnieni natomiast wnioskować mogą o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Powiatowe urzędy pracy przyjmują wnioski o udzielenie dofinansowania do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego dofinansowania. Rozsądnie jest zatem złożyć wniosek jak najszybciej, gdyż termin na jego złożenie to tylko 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. W Bełchatowie trzecia tura rozpoczęła się 15 czerwca, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 29 czerwca. W celu usprawnienia procesu udzielania wsparcia wnioski składane są online.

 

Wnioski można przesłać na cztery sposoby:

 

  • przez serwis praca.gov.pl,
  • przez platformę e-PUAP,
  • listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3,
  • dokumenty można złożyć w kopercie z dopiskiem nazwy wnioskowanej formy wsparcia wraz z datą ich złożenia - trzeba ją wrzucić do urny przy wejściu głównym do PUP w dni robocze do godz. 15.00.

 

Przedsiębiorcy wnioskujący o dofinansowanie muszą złożyć komplet dokumentów, tj.:

 

  • wniosek (1 egz.),
  • umowę wraz z załącznikami (1 egz.),
  • formularz o pomocy publicznej (1 egz.).

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania starosta i przedsiębiorca podpiszą umowę, w której zawarty zostanie termin wypłaty środków finansowych.


 
Szczegółowe informacje wraz ze wzorami dokumentów znajdują się w linkach:

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców -http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza-antykryzysowa/dofinansowanie-wynagrodzen-i-skladek.html

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych - http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza-antykryzysowa/dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych.html

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników - http://pupbelchatow.pl/tarcza-antykryzysowa/dofinansowanie-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci.html

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020