joombig banner rotation images

Menu

Tegoroczne plany modernizacji sieci ciepłowniczje wspólnie z prezesem PEC przedstawiła prezydent Mariola Czechowska z prezesem PEC-uTegoroczne plany modernizacji sieci ciepłowniczej wspólnie z prezesem PEC przedstawiła prezydent Mariola Czechowska 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rusza z kolejną modernizacją sieci ciepłowniczej. Wszystkie zaplanowane na ten rok zadania obejmujące m.in. przebudowę 3 km sieci oraz budowę 25 węzłów cieplnych kosztować będą blisko 8 mln zł. 

 

 

Zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa bezpiecznych dostaw ciepła wymaga od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej szeregu inwestycji związanych z wymianą i przebudową miejskiej sieci ciepłowniczej. Na ich realizację spółka systematycznie pozyskuje środki zewnętrzne. – W naszym mieście mamy obecnie 156 km sieci, z których 34 wymagają modernizacji. Tylko w ostatnim roku udało nam się przebudować 3,5-kilometrowy odcinek, zmodernizowaliśmy 9 węzłów i wybudowaliśmy 18 nowych. Łączny koszt tych inwestycji to ok. 8 mln zł – mówi prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, która jednocześnie podkreśla aspekt ekologiczny prowadzonych przez PEC prac. – Modernizacja sieci ciepłowniczej, planowana  budowa sieci gazowej w Grocholicach, dopłaty do wymiany starych pieców na te nowej generacji czy planowany montaż instalacji fotowoltaicznych to tylko niektóre z podejmowanych przez nas działań, które spowodują, że w naszym mieście będziemy oddychać coraz czystszym powietrzem – dodaje prezydent Czechowska.

 

W związku z zakończeniem sezonu grzewczego, możliwe jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych bełchatowskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 roku planowana jest przebudowa kolejnych 3 km oraz budowa 25 węzłów cieplnych. Wydatki planowane na te zadania sięgają niemal 8 mln zł. - Plany są ambitne, każdego roku staramy się prowadzić prace na odcinku kilku kilometrów sieci. Zostało jeszcze 34 km, więc przed nami jeszcze parę ładnych lat zanim modernizacja zostanie w pełni zakończona – tłumaczy prezes zarządu PEC Grzegorz Zegarek.


Tegoroczne inwestycje zostały podzielone na cztery zadania, pierwsze prace rozpoczęły się już w połowie maja i potrwają niemal do końca lipca.

 

Zadania przewidziane na 2020 r. w pigułce:

 

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych na os. Dolnośląskim, od sklepu Biedronka do bl. 333 oraz modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi w blokach o numerach 114, 117–124, 126 i 130 na os. Dolnośląskim (11 węzłów)
  • Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych wraz z likwidacją węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi w blokach o numerach 319–332 na osiedlu Dolnośląskim (14 węzłów).
  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ulic: Krętej, Kaczkowskiego i Mickiewicza.
  • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinek wzdłuż drogi na Rogowiec, od granic miasta do zjazdu na Kurnos.

 


Ze względu na prowadzone prace, na obszarze objętym modernizacją nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody. – Część prac możemy przeprowadzić wyłącznie przy wyłączonym przepływie ciepła. Mamy świadomość, że może być to uciążliwe dla mieszkańców. Dołożymy jednak wszelkich starań, by utrudnienia były jak najmniej odczuwalne – tłumaczy prezes Zegarek. O planowanych przerwach w dostawie ciepła mieszkańcy są informowani na bieżąco.

 

Warto przypomnieć, że dzięki systematycznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ostatnich 10 latach w Bełchatowie zmodernizowano już ponad 30 km sieci ciepłowniczej i wybudowano niemal 90 nowych węzłów. Wspomniane inwestycje realizowane były w ramach projektów dofinansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozwoliły one na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych, a co za tym idzie – ograniczyć straty ciepła, liczbę awarii i związane z ich usuwaniem koszty.


Łączna wartość inwestycji, które prowadzone będą do 2023 roku w ramach umów z NFOŚiGW to niemal 77 mln zł, z czego dofinansowanie to 46 mln zł. Do tej pory wypłacono już 65 proc. docelowego wsparcia, bo aż 30 mln zł, co pozwoliło zrealizować ponad 75 proc. wynikających z zawartych umów zadań.

 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 3 czerwca NFOŚiGW w Warszawie opublikował listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Wśród nich znalazł się również kolejny etap przebudowy systemu ciepłowniczego w Bełchatowie. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną kolejne fragmenty sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów. Przewidziano także wymianę izolacji sieci napowietrznej. Wartość tego projektu to niemal 6 mln zł, z czego ponad 4 mln zł stanowić będzie dofinansowanie. Obecnie spółka PEC czeka na podpisanie umowy.

AP

 

 

Prace na os. Dolnośląskim rozpoczęły się w drugiej połowie maja i powinny zakończyć się w lipcyPrace na os. Dolnośląskim rozpoczęły się w drugiej połowie maja i powinny zakończyć się w lipcu

 

W 2020 roku PEC zmodernizuje ok. 3 km sieci ciepłowniczejW 2020 roku PEC zmodernizuje ok. 3 km sieci ciepłowniczej

 

W ramach prac, które kosztować będą blisko 8 mln zł, wybudowanych zostanie także kilkanaście węzłów cieplnychW ramach prac, które kosztować będą blisko 8 mln zł, wybudowanych zostanie także kilkanaście węzłów cieplnych

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020