joombig banner rotation images

Menu

Od 24 maja wznowione zostaną m.in kontrole i postępowania podatkoweOd 24 maja wznowione zostaną m.in kontrole i postępowania podatkowe; fot./pixabay

 

Zgodnie z zapisami Tarczy 3.0 od 24 maja terminy postępowań, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej a bieg terminów, który nie rozpoczął się - rozpoczyna swój bieg. Oznacza to, że podatnicy, którzy skorzystali z zawieszenia terminów postępowań i nie dokonali czynności muszą teraz uważać, aby termin na ich wykonanie nie minął.

 

 

Na podstawie Tarczy 1.0 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 terminy procesowe i sądowe m.in. w: kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach egzekucyjnych (w tym egzekucji zobowiązań podatkowych) czy postępowaniach prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym uległy zawieszeniu. Natomiast terminy, które miałyby swój początek w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie rozpoczęły biegu.

 

 

Kolejna Tarcza 3.0, która weszła w życie 16 maja, wprowadza zmianę dotyczącą postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, czyli wspomniane zawieszenia uchyla. Oznacza to, że od 24 maja 2020 roku terminy postępowań, których bieg uległ zawieszeniu biegną dalej z kolei bieg terminów, który nie rozpoczął się rozpoczyna swój bieg.

 

 

Co to oznacza w praktyce?

 

 

Przywrócenie biegu terminów oznacza, że już od poniedziałku 25 maja organy podatkowe wracają do zwykłego trybu funkcjonowania, co może przejawiać się m.in. we wszczęciu nowych kontroli i postępowań podatkowych, przesyłaniu kolejnych wezwań, czy też wydawaniu nowych postanowień i decyzji. Do dotychczasowego trybu funkcjonowania powracają również sądy administracyjne, co z kolei może się wiązać z przesyłaniem nowych zawiadomień oraz przekazywaniem kolejnych pism w aktualnie rozpatrywanych sprawach. Dla podatników wejście w życie Tarczy 3.0 wiąże się zatem z koniecznością wniesienia stosownych pism z zachowaniem przywróconego terminu.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020