Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wnioski mieszkańców, radnych i wydziałów Urzędu Miasta stanowiły podstawę do opracowania projektu budżetu dla Bełchatowa na 2014 rok. Prezydent przekazał już dokument Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


Ponad 64 mln zł prezydent chce przeznaczy na zadania z zakresu oświaty i wychowania, blisko 26 mln – na pomoc społeczną, ponad 17 mln zł – to pieniądze na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, ponad 9 mln zł. – na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ponad 17 mln zł – to pieniądze na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. „Tworząc projekt budżetu zależało mi, by gwarantował on naszemu miastu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, by zapewniał zrównoważony rozwój i zabezpieczał wszystkie obszary, na które wpływ ma samorząd. Projekt budżetu jest skonstruowany realistycznie i jest efektem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami ich realizacji”  - mówi Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa dodając, że na wydatki w 2014 roku Miasto planuje przeznaczyć prawie 159 mln zł. „Dla mieszkańców bardzo ważnym punktem budżetu są zawsze inwestycje – na nie chcielibyśmy przeznaczyć ponad 16 mln zł przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. Zapewniam, że ciągle będziemy sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej – wierzę, że będziemy w tym równie skuteczni jak w latach minionych”.

Pod znakiem inwestycji
Ponad 16 mln to kwota jaką Miasto planuje przeznaczyć w przyszłym roku na inwestycje. Do tego 800 tys. zł na budowę nowych bloków Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. „Cieszę się, że w 2014 roku mogą ruszyć kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje. Mam na myśli przebudowę ul. Piotrkowskiej, budowę oświetlenia i nawierzchni w ulicy Sadowej oraz Cegielnianej – na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej, rozbudowę ulicy św. Alberta Chmielowskiego, a także zadania w os. Binków i os. Olsztyńskim. Do tego modernizacja oświetlenia ulicznego, czyli wymiana blisko 3 tys. lamp. Warto także wspomnieć o inwestycjach, które będą kontynuowane w 2014 roku – przebudowie ul. Zamoście czy ul. Ludwikowskiej. W przyszłym roku ma się także zakończyć uzbrojenie terenów inwestycyjnych, co z pewnością wpłynie na atrakcyjność bełchatowskiej strefy” - dodaje prezydent Chrzanowski. Z miejskiego portfela mają być także pokryte zadania związane z utrzymaniem zieleni, rewitalizacją terenów zielonych wraz z obiektami sportowo-rekreacyjnymi czy doposażeniem placów gier i zabaw.


Rozwój dzieci i młodzieży
Zawsze ważnym punktem wydatków Bełchatowa jest oświata i wychowanie. Zgodnie z projektem budżetu ponad 64 mln zł przeznaczone ma być m.in. na szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja oraz miejskie liceum. W budżecie zostały także zabezpieczone środki – ponad 3 mln zł dla niepublicznych przedszkoli i żłobków oraz kluby dziecięce – m.in. Akademię Przedszkolaka „Jabłuszko”, Akademię Małych Smoków, Klub Malucha Baby Town, a także Klub dziecięcy Kraina Malucha. Kwota pokrywa także dotację dla gimnazjum dla dorosłych. Z miejskiego portfela przekazywane są również pieniądze na dowożenie uczniów do szkół czy dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. Prezydent Miasta Bełchatowa zabiega także o budowę kolejnego przyszkolnego placu zabaw – tym razem przy Szkole Podstawowej nr 4.


Dla potrzebujących
Ochrona zdrowia – to kolejny ważny punkt budżetu, na który w 2014 roku przeznaczone może być ponad 1 mln zł. To pieniądze na realizację m.in. akcji profilaktycznych oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Blisko 26 mln zł Prezydent chce  zagospodarować na pomoc społeczną. Dzięki tym środkom mogą m.in. funkcjonować ośrodki wsparcia i pomocy społecznej. Pieniądze z tej puli mają być również przeznaczone na rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne oraz dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Duża część wspomnianej kwoty – prawie 17 mln zł przekazywane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, obejmujące zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem (w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy dodatki do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka.

Prezydent, w budżecie zabezpieczył również środki na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Plan zakłada prawie 2,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na Ochotnicze Straże Pożarne, Obronę Cywilną i Straż Miejską. Dzięki temu utrzymana zostanie gotowość bojowa dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Grocholicach. Wydatki dotyczące przeglądów samochodów, napraw sprzętu ratowniczego, remontu sprzętu bojowego, zakupu wyposażenia i umundurowania, modernizacji systemu ostrzegania i alarmowego powiadamiania w związku z udziałem w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  


Kulturalnie i sportowo
Wydatki na działania z zakresu kultury i sportu - w przyszłym roku mogą wynieść ponad  9 mln zł. Środki te pokryją funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz  promocję i wspieranie działalności kulturalnej w mieście, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Na kwiecień 2014 roku planowane jest otwarcie nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji PGE Giganty Mocy, która powstaje w nowym budynku Miejskiego Centrum Kultury przy zrewitalizowanym Placu Narutowicza. Z pewnością będzie to jednym z najważniejszych i spektakularnych wydarzeń przyszłego roku. Prezydent Miasta Bełchatowa zaplanował również wydatki z zakresu kultury fizycznej. Z tej puli będą organizowane m.in. imprezy sportowe i rekreacyjne oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Zostały także zabezpieczone środki na rozbudowę przyszkolnej hali sportowej.

Projekt budżetu będzie dyskutowany (i być może przyjęty) przez miejskich radnych jeszcze w grudniu.

 

Zamieścił: TK

Autor: AD-A

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl