joombig banner rotation images

Menu

By skorzystać z e-usług, w tym zawnioskować o odpis aktu stanu cywilnego, trzeba mieć Profil ZaufanyBy skorzystać z e-usług, w tym zawnioskować o odpis aktu stanu cywilnego, trzeba mieć Profil Zaufany

 

Potrzebujesz odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa? Teraz aby złożyć wniosek o wydanie dokumentu nie trzeba iść do Urzędu Stanu Cywilnego – sprawę można załatwić przez internet. Podobnie jest z odbiorem odpisu, dzięki nowej e-usłudze zostanie on przesłany w wersji elektronicznej.

 

 

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego – narodziny dziecka, ślub, zgon. Oznacza to, że stan cywilny dowolnej osoby można stwierdzić tylko na podstawie takich aktów. Dokumenty wymagane są przy załatwianiu wielu życiowych spraw, np. przy planowaniu ślubu.

 

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) uzyskać może każdy, kogo dany akt dotyczy, ale nie tylko. Dokument może odebrać także: małżonek (małżonka), inne osoby z bliskiej rodziny (np. rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo). Odpis może być wydany również przedstawicielowi ustawowemu oraz każdej osobie, która wykaże interes prawny (potrzebne będzie uzasadnienie i odpowiedni dokument). Jeśli nie mamy prawa do uzyskania odpisu danego aktu - urząd wyda decyzję odmowną (możliwe jest odwołanie).

 

Do tej pory przez internet możliwe było jedynie wnioskowanie o odpis aktu stanu cywilnego. Od teraz po jego odbiór nie trzeba już iść do urzędu, dzięki nowej e-usłudze możemy dokument pobrać w wersji elektronicznej.

 

Co to oznacza w praktyce?


System wygeneruje dokument bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie prześle go na skrzynkę obywatela bez zaangażowania urzędnika.


Wydanie dokumentu przez automat będzie możliwe przy spełnieniu kilku warunków:

 

  • odpis aktu, o który wnioskujemy musi dotyczyć bezpośrednio nas, naszych dzieci, małżonka lub rodziców,
  • system - w trakcie wypełniania wniosku - musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez założonej blokady wydawania,
  • płatności za odpis należy dokonać online.

 


"Od ręki" dostępne będą wszystkie te akty, które powstały od 2015 r. - od tej daty bowiem obowiązkowo rejestrowane są akty w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP).

 

 

>>> Złóż wniosek online

 

 

Składając wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przez internet najpierw potwierdzamy naszą tożsamość, np. profilem zaufanym. W następnym kroku należy określić, o jaki rodzaj aktu wnioskujemy i kogo akt dotyczy. Należy też określić sposób odbioru: osobiście, pocztą lub na skrzynkę w serwisie ePUAP (dokument elektroniczny). W kolejnym kroku sprawdzamy poprawność naszych danych osobowych (w razie niezgodności należy najpierw zgłosić zmianę w danych osobowych). Następnie określamy cel wydania odpisu oraz sposób zapłaty (jeśli w danej sprawie wniosek nie jest zwolniony z opłaty skarbowej).


Po wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu wniosku otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 

Opłaty za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 
W wielu sprawach, które wymagają uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, nie trzeba wnosić żadnej opłaty. Bezpłatnie otrzymamy odpis np. w procedurze uzyskiwania dowodu osobistego lub paszportu, świadczenia socjalnego, w sprawach z zakresu pomocy społecznej, sprawach alimentacyjnych czy przyznania opieki, kurateli albo adopcji.

 
Jeśli w danej sprawie nie przysługuje zwolnienie z opłaty, wówczas trzeba zapłacić odpowiednio:

 

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 

AP

 

usc odpis online

 

 

Jak założyć Profil Zaufany?

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020