Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Dolnośląskim fot./PECPrzebudowa sieci ciepłowniczej na os. Dolnośląskim fot./PEC

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przygotowuje się do przewidzianych na 2020 rok prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych na bełchatowskich osiedlach. Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła.

 

 

Bełchatowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od wielu lat realizuje szereg działań inwestycyjnych związanych z wymianą i przebudową sieci ciepłowniczej, które pozwolą na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa. Dzięki temu ograniczone zostaną straty ciepła, liczba awarii i związane z nimi koszty. Umożliwi to także bardziej precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

 

Przypomnijmy, że w 2019 roku łącznie przebudowano ok. 3,5 km sieci ciepłowniczej, zmodernizowano 9 wyeksploatowanych węzłów cieplnych i wybudowano 18 nowych węzłów. Wartość zadań wyniosła łącznie ok. 8 mln złotych. W 2020 roku planowana jest modernizacja kolejnych 3 km sieci ciepłowniczej oraz budowa 25 węzłów cieplnych. Wydatki planowane na te zadania sięgają niemal 6 mln zł.

 

Pierwsze prace polegające na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych rozpoczną się już w drugiej połowie maja na osiedlu Dolnośląskim, w okolicach sklepu Biedronka w kierunku bloku 333, i potrwają niemal do końca lipca.

 

Zadania przewidziane na 2020 r. w pigułce:

 

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych na os. Dolnośląskim, od sklepu Biedronka do bl. 333 – planowany termin rozpoczęcia prac: 25 maja br.
  • Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych wraz z likwidacją węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi w blokach o numerach 319–332 na osiedlu Dolnośląskim (14 węzłów) – planowany termin rozpoczęcia prac: 5 maja br.
  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ulic: Krętej, Kaczkowskiego i Mickiewicza – planowany termin rozpoczęcia prac: 29 czerwca br.
  • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinek wzdłuż drogi na Rogowiec, od granic miasta do zjazdu na Kurnos. Planowany termin rozpoczęcia prac: 15 czerwca br.
  • Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi w blokach o numerach 114, 117–124, 126 i 130 na os. Dolnośląskim (11 węzłów) – planowane rozpoczęcie druga połowa maja br.

 

Ze względu na prowadzone prace, na obszarze objętym modernizacją nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody. Mieszkańcy, których będą dotyczyć utrudnienia, będą informowani na bieżąco.

 

Zadania realizowane są w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 

Wszystkie prace przewidziane w ramach projektu kosztować będą ponad 27 mln złotych, z czego prawie 18 mln pochodzić będzie z dofinansowania unijnego. Przebudowa sieci ciepłowniczej powinna zakończyć się 2023 roku.

PEC

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl