Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

OD stycznia 2020 r. zmieniły się wszystkie rachunki bankowe miastaOd stycznia 2020 r. zmieniły się wszystkie rachunki bankowe miasta

 

Wpłacając należności na rzecz miasta sprawdź czy przelewu dokonujesz na prawidłowy numer konta. Od stycznia magistrat oraz miasto posługują się bowiem nowymi numerami rachunków bankowych. A wszystkie dotychczasowe rachunki prowadzone przez ING Bank Śląski ulegają likwidacji. 

 

 

Od stycznia 2020 roku obsługę bankową bełchatowskiego Urzędu Miasta prowadzi PKO Bank Polski S.A. W związku z tym zmieniły się numery rachunków bankowych, na które mieszkańcy mogą wpłacać różnego rodzaju należności.

 

Rachunek dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa

51 1020 3916 0000 0202 0299 8169 

Konto to służy do wpłat mandatów wystawionych przez Straż Miejską, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Miasta Bełchatowa, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy, najmu, sprzedaży (mieszkań, gruntu, lokali), opłaty za udostępnienie danych osobowych, należności za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty stanowiące dochód Urzędu Miasta Bełchatowa.

Podatek (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w decyzji lub informacji.

 

Rachunek opłaty skarbowej

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

Na ten numer konta należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

 

Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

59 1020 3916 0000 0102 0299 8268

Powyższy numer konta przeznaczony jest do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do czasu otrzymania pisemnej informacji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych, płatności należy dokonywać na rachunek wskazany powyżej.

 

 

WAŻNE! Wszelkich wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miasta można dokonywać bez jakichkolwiek opłat we wszystkich oddziałach i filiach banku PKO Bank Polski S.A.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl