Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

Z kasy w bełchatowskim Urzędzie Miasta mogą skorzystać osoby, które nie mają konta bankowegoZ kasy w bełchatowskim Urzędzie Miasta mogą skorzystać osoby, które nie mają konta bankowego


Zbliża się termin uregulowania raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można to oczywiście zrobić drogą elektroniczną. Mieszkańcy nieposiadający własnego konta bankowego nie muszą się jednak martwić. Opłaty te będą mogli uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1.

 

 

W związku z epidemią koronawirusa bełchatowski Urząd Miasta, podobnie jak inne urzędy, zawiesił bezpośrednią obsługę klientów. Jednak na czas, kiedy mieszkańcy regulują płatności za podatki oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, w magistracie uruchomiona zostanie kasa. Decyzję taką miasto podjęło głównie z myślą o osobach, które nie mają własnego konta bankowego. Zatem dla nich wizyta w kasie urzędu to jedyny sposób na zrobienie opłat.

 

Urząd nadal pozostanie zamknięty, dlatego petenci, chcący skorzystać z kasy, muszą najpierw zadzwonić dzwonkiem znajdującym się przy wejściu głównym do budynku. Interesanci wpuszczani będą pojedynczo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Kasa czynna będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.30 (przerwa od godz. 12.00 do 12.30).

 

Jednocześnie przypominamy, że wpłat można dokonywać bez ponoszenia dodatkowych kosztów w kasach banku PKO Bank Polski S.A. Najbliżej urzędu jest siedziba przy Placu Narutowicza 4.

 

Konto do wpłat: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i innych stanowiących dochody Urzędu Miasta:


51 1020 3916 0000 0202 0299 8169

 

Konto do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

59 1020 3916 0000 0102 0299 8268

 

Konto do wpłat opłaty skarbowej:

 

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl