joombig banner rotation images

Menu

 oczyszcalnia

 

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 Urząd Miasta w Bełchatowie zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, na których powstają nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy i terminowy wywóz/odbiór tych nieczystości.

 

Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości poprzez zlecenie usługi uprawnionemu przedsiębiorcy z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

 

Powyższe zgodne jest z zapisami uchwały nr XVI/116/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi urzędu miasta pod numerami telefonów: 44 733 52 55 i/lub 44 733 52 57. 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020