Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych będą odbierane od stycznia 2014 roku według nowych harmonogramów.

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2014 zostaną dostarczone przez spółkę „Eko-Region” właścicielom nieruchomości położonych na terenie miasta Bełchatowa.

 

W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane będą odbierane z częstotliwością raz na dwa tygodnie, surowce suche – raz w miesiącu, opakowania szklane – raz na kwartał, a bioodpady – raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz w miesiącu.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych sami określają częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz wielkość pojemnika. Odpady segregowane natomiast odbierane są ze stałą częstotliwością: surowce suche – raz w miesiącu, opakowania szklane – raz na kwartał.

 

Zamieścił: TK

Autor: SSZ

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl