Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Sprawdź, jak teraz załatwić sprawę w urzędzie Sprawdź, jak teraz załatwić sprawę w urzędzie

 

Od dziś - 16 marca 2020 r. Urząd Miasta Bełchatowa zamknięty dla bezpośredniej obsługi mieszkańców. 

 

W chwili obecnej, w związku z koronawirusem, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń́ oraz zachowanie spokoju. Jednym z najuważniejszych zaleceń́ wszelkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenia spotkań́, dużych zbiorowisk ludzi. Dlatego w trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny podjęliśmy decyzję, że do odwołania zostaje zamknięta obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

 

  • URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA - DO ODWOŁANIA - NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ MIESZKAŃCÓW (wyjątkiem jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności- lecz tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty)
  • Urzędnicy będą̨ pracować, by załatwiać́ (w miarę̨ możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną (ePUAP,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub adresy mailowe poszczególnych wydziałów). Poniżej przekazujemy listę telefonów i adresów mailowych Wydziałów, do których można dzwonić́ chcąc załatwić sprawy.
  • Od dziś w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 znajduje się̨ „skrzynka korespondencyjna”, do której będzie można wrzucać́ informacje do urzędników z prośbą o kontakt podając swój numer telefonu.
  • Wpłat podatków i innych należności prosimy dokonywać na rachunki bankowe wskazane w decyzjach, zawiadomieniach i fakturach, bądź na rachunki wskazane na stronie: https://belchatow.bip.gov.pl/rachunki-bankowe/286723_rachunki-bankowe.html

 

W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Bełchatowa i apelujemy o dostosowanie się̨ do wszelkich zaleceń́.

 

UWAGA! Do odwołania we wtorki urzędnicy będą dostępni telefonicznie wyłącznie w godz. 7:30-15:30.

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

 Mariola Czechowska


 


 

          LISTA TELEFONÓW i ADRESÓW E-MAIL WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA BEŁCHATOWA
NAJCZĘŚCIEJ OBSŁUGUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW:

Komórka organizacyjna/sprawa                                               

Numer telefonu

Adres e-mail

 

Urząd Stanu Cywilnego - ul. Czyżewskiego 7

Obsługa klienta USC

44/733 52 96                                       

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

44/733 52 93

 

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych - ul. Czyżewskiego 7

Ewidencja ludności

44/733 52 48

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dowody osobiste

44/733 52 52

 

Kancelaria Prezydenta - ul. Kościuszki 1

Sekretariat Prezydenta Miasta Bełchatowa 

44/733 51 37                               

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta

44/733 51 50
fax. 44/632 69 23

Punkt Obsługi Klienta

44/733 51 16

 

Wydział Organizacyjny - ul. Kościuszki 1

Sprawy organizacyjne

44/733 51 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Archiwum zakładowe

44/733 51 92

Biuro Rady Miejskiej

44/733 51 69

 

Wydział Finansowy - ul. Kościuszki 1

Dyrektor - Główny księgowy Urzędu Miasta

44/733 51 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora

44/733 51 27

Decyzje ws. podatku od nieruchomości

44/733 51 29

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

44/733 51 12

Podatek od nieruchomości - osoby prawnych

44/733 51 13

Podatek od środków transportowych

 

Wydział Inwestycji - ul. Kościuszki 1

Inwestycje miejskie

44/733 51 90

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

44/733 51 91

 

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska - ul. Kościuszki 1 (bud. B)

Infrastruktura techniczna

44/733 51 93

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zieleń miejska, ochrona środowiska

44/733 51 83

 

Wydział Geodezji i Architektury - ul. Kościuszki 1

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

44/733 51 78

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wieczyste użytkowanie gruntu

44/733 51 76

 

Wydział Spraw Lokalowych - ul. Kościuszki 1

Sprawy lokalowe

44/733 51 04

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatki mieszkaniowe

44/733 51 05  

 

Wydział Oświaty - ul. Kościuszki 1

Dotacje dla szkół i przedszkoli

44/733 51 74

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

44/733 51 73

Szkoły i przedszkola

 

Wydział Rozwoju Miasta - ul. Kościuszki 1

Projekty infrastrukturalne, środowiskowe

44/733 51 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Działalność gospodarcza

44/733 51 60

 

Wydział Promocji i Turystyki - ul. Kościuszki 15

Dyrektor

44/733 51 09

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora

44/733 51 01

 

Wydział Skarbu Miasta - ul. Czyżewskiego 7

Ubezpieczenie mienia Miasta

44/733 52 63

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nabywanie środków trwałych

44/733 52 64

 

Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi - ul. Czyżewskiego 7

Dyrektor

44/733 52 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

44/733 52 57

 

Wydział Spraw Społecznych - ul. Kościuszki 1

Ochrona i promocja zdrowia

44/733 52 09

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pełnomocnik ds. uzależnień

44/733 51 59

 

Zespół ds. Budżetu - ul. Kościuszki 1

Koordynator

44/733 51 26                               

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Budżet

44/733 51 25

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych  - ul. Kościuszki 15

Zarządzanie kryzysowe

44/733 51 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

44/733 51 22

 

Zespół ds. Informacji Społecznej - ul. Kościuszki 1

Polityka informacyjna

44/733 51 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych - ul. Kościuszki 1

Zamówienia publiczne

44/733 51 52

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji - ul. Kościuszki 1

Inspektor Ochrony Danych

44/733 51 42

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
   
 
   
 
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
   
 
 
   
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
 
   
 
   
 
 
 
   
   
 
 
   
 
   
 
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
   
 
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
 
 
   
   
 
   
 
 


 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl