Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Kolejne badania rzeki Rakówki za nami. Fachowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawdzili także, jak mają się raki i ryby.


Miasto systematycznie monitoruje stan wód w Rakówce. Kolejne badania rzeki, które przez ostatnie tygodnie prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, potwierdzają że bełchatowska rzeka ma się coraz lepiej. „Struktura jakościowo-ilościowa ichtiofauny ulega stopniowej poprawie. Wskaźnik różnorodności biologicznej szczególnie wzrósł w okolicach al. Włókniarzy. Wyniki te są odzwierciedleniem prowadzonych zabiegów restytucyjnych, a uzyskane dane należy określić mianem zadowalających” - mówi prof. UWM dr hab. Andrzej Skrzypczak. Dzięki badaniu wiemy też, że w Rakówce obecnie występuje dwanaście gatunków ryb. Wśród nich m.in. jazie i klenie, które zostały wpuszczone do rzeki w tym oraz poprzednim roku. „Zarówno jaź, jak i kleń, a więc gatunki objęte programem restytucji, występują regularnie na wszystkich stanowiskach monitoringu miejskiego” - dodaje prof. Skrzypczak. Ponadto możemy także spotkać okonia, śliza, piskorza czy karasia srebrzystego. Naukowcy przeprowadzili również analizę efektywności zabiegów zaraczania, które miało miejsce we wrześniu br. Wówczas do rzeki trafiło 750 par raków, czyli łącznie 1500 sztuk. Wstępne wyniki wykazują wysoką skuteczność restytucji raka. „Na stanowisku powyżej al. Włókniarzy zidentyfikowaliśmy parę rodzicielską – w tym samicę o długości ciała 107 mm, zaś samca 89 mm. Podczas badań monitoringowych nie zaobserwowaliśmy także śnięć raków ani żadnych niepokojących zjawisk w zakresie ich zachowań” - podsumowuje prof. UWM dr hab. Andrzej Skrzypczak.

Badania Rakówki, to kolejny - IV etap zadania pn. „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa”. Wdrożenie programu rewitalizacji Rakówki doskonale wpisuje się w dotychczasowe działania władz miasta, które od kilku lat podejmują decyzje o zagospodarowaniu kolejnych odcinków doliny tej rzeki. Dzięki temu obszary stanowiące niegdyś mniej lub bardziej nieuporządkowane łąki stają się miejscami rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Dolina rzeki Rakówki i jej dopływów spełnia funkcję lokalnego „korytarza ekologicznego”. W granicach administracyjnych miasta Bełchatowa pierwotny charakter doliny został zmieniony przez wylesienia, regulację koryta rzeki i różne formy zabudowy dolinowej.

Całkowita długość rzeki Rakówki wynosi 22,5 km, a powierzchnia dorzecza obejmuje obszar 147,2 km2. Rakówka na całej długości płynie w granicach administracyjnych powiatu bełchatowskiego. Rewitalizacja obejmuje siedmiokilometrowy odcinek Rakówki położony w granicach administracyjnych miasta Bełchatów.

Zadanie pn. „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa” został dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
{nomultithumb}


 
>>> www.wfosigw.lodz.pl
 
Łączna wartość projektu 68.757 zł
Dofinansowanie w formie dotacji z portfela WFOŚiGW do 55 tys. zł
Wkład własny Miasta Bełchatowa: 13.757 zł

 


Zamieścił: TK
Autor: AD-A

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl