Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Plakaty z informacjami na temat profilaktyki umieszczone zostały m.in. w belchatowskich szkołachPlakaty z informacjami na temat profilaktyki umieszczone zostały m.in. w bełchatowskich szkołach, przedszkolach i emzetkach

 

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce oraz wzmożoną zachorowalnością na grypę sezonową, warto pamiętać o profilaktyce. W przypadku chorób zakaźnych jest to m.in. częste i prawidłowe mycie rąk, ograniczenie przebywania w dużych skupiskach ludzkich oraz zasłanianie ust podczas kichania czy kasłania. W magistracie odbyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Kryzysowego, podczas którego analizowany plan wojewody na wypadek epidemii.

 

 

By ograniczyć zachorowania na grypę i inne choroby układu oddechowego do minimum specjaliści zalecają przede wszystkim szczepienia, podejmowanie codziennych działań zapobiegawczych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się zarazków oraz przyjmowanie leków przeciwwirusowych. W tym roku z powodu koronawirusa profilaktyka ma szczególne znaczenie, tym bardziej że w początkowym stadium objawy choroby są podobne do grypy – pojawia się wysoka gorączka, kaszel oraz problemy z oddychaniem.

 

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Głównym inspektorem Sanitarnym wydali zalecenia, jak należy postępować w związku z koronawirusem. W Bełchatowie informacje te przesłane zostały m.in. do miejskich spółek, administracji mieszkaniowych (PGM, BSM, GSM i BTBS), szkół, placówek leczniczych i urzędów. Plakaty pojawiły się także w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji. W magistracie odbyło się również specjalne spotkanie Miejskiego Zespołu Kryzysowego odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w mieście. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele policji, Straży Miejskiej, sanepidu, szpitala oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w UM. – Robimy wszystko, by mieszkańcy mieli jak największą wiedzę na temat wirusa, a przede wszystkim na temat profilaktyki. Najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek i spokój. Należy zachowywać higienę, myć ręce, starać się nie wychodzić do ludzi gdy kaszlemy i kichamy – podkreśla Wojciech Łągwa, koordynator Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w bełchatowskim magistracie. Ponadto dyrektorzy szkół i przedszkoli spotkali się z kuratorem oświaty, gdzie przekazano im wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie postępowania w placówkach oświatowych.

 

Koronawirus – najważniejsze informacje  

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej objawy przypominają grypę: patogen powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia odnotowano w Chinach, ale patogen rozprzestrzenia się również w Europie.

 

Przede wszystkim profilaktyka

 

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 

Często myć ręce

 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. proc). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 

Zachować bezpieczną odległość 

 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 

Unikać dotykania oczu, nosa i ust

 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

 Instrukcja mycia rąk

 

Informacje dla osób powracających z obszarów wysokiego ryzyka lub podejrzewających, że miały kontakt z zarażonymi

 

Każdy, kto zaobserwował u siebie takie objawy jak:

  • gorączka (powyżej 38 st. C),
  • duszność,
  • problemy z oddychaniem,
  • kaszel,

powinien natychmiast powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego albo obserwacyjno-zakaźnego.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie

ul. Okrzei 49,

nr tel. 44 631 31 08, 44 631 31 18

 

Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

 

Uwaga! Osoby podejrzewające zarażenie nie powinny same zgłaszać się do przychodni ani iść do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia.

 

Koronawirus - zasady postępowania

 

Wszyscy, którzy po powrocie z podróży nie zaobserwowały u siebie ww. objawów, przez kolejnych 14 dni - bo tyle wynosi okres inkubacji wirusa – powinny obserwować swój stan zdrowia. Mowa przede wszystkim o codziennych pomiarach temperatury ciała. Ważne także, aby zwracać uwagę na ewentualne pojawienie się kaszlu czy bóli mięśniowych.  

 

Jeśli po dwóch tygodniach samoobserwacji nie wystąpiły objawy typowe dla zakażenia koronawirusem, można zakończyć kontrolę. Jeśli natomiast objawy się pojawią – wówczas należy zawiadomić sanepid lub zgłosić się do oddziału szpitalnego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na stronach rządowych.

 

AP 

 

 W bełchatowskich szkołach i przedszkolach regularnie prowadzone są ćwiczenia z prawidlowego mycia rąkW bełchatowskich szkołach i przedszkolach regularnie prowadzone są ćwiczenia z prawidlowego mycia rąk

 

Informacje o zasadach profilaktyki znajdują się także w emzetkachInformacje o zasadach profilaktyki znajdują się także w emzetkach

 

O procedurach związanych z koronawirusem rozmawiai przedstawiciele magistratu, policji,Straży Miejskiej, sanepidu i szpitalaO procedurach związanych z koronawirusem rozmawiali przedstawiciele magistratu, policji, Straży Miejskiej, sanepidu i szpitala

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl