Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

W ramach otwartego konkursu ofert organizowany jest m.in. Marsz Powstańców StyczniowychW ramach otwartego konkursu ofert organizowany jest m.in. Marsz Powstańców Styczniowych

 

Magistrat ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert, tym razem na zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. O dotacje ubiegać się mogą lokalne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Na trzy zadania przeznaczono w sumie 25 tys. zł. Termin składania ofert mija 20 marca.

 Przed organizacjami pozarządowymi ponownie szansa na zdobycie dofinansowania na realizację trzech ciekawych zadań publicznych. Wystartowały bowiem kolejne otwarte konkursy ofert, które wyłonić mają najciekawsze projekty na wykonanie poszczególnych zadań.

 

W ramach współpracy z miastem stowarzyszenia i fundacje mogą poprowadzić między innymi autorskie zajęcia popularyzujące tradycje patriotyczne. Mowa tu o organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów, festynów, pikników, które wzbogacą i urozmaicą jednocześnie oferty z miejskiego kalendarza imprez. Na ten właśnie cel przeznaczono najwyższą kwotę – 15 tys. zł.

 

Swoje propozycje zgłaszać mogą również te spośród organizacji, które mają pomysł na zaprezentowanie lokalnej i regionalnej kultury. „Wędrówki szlakiem bełchatowskich dziejów” czy popularyzacja historycznych miejsc w formie publikacji - na takie m.in. aspekty oferenci powinni zwrócić uwagę. Na zadanie to w budżecie miasta zarezerwowano 4,5 tys. zł.

 

Miasto czeka również na ciekawe propozycje wydarzeń patriotycznych. Na ich organizację lub współorganizację pozyskać można łącznie 5,5 tys. zł.

 

Wszystkie zadania przewidziane w otwartych konkursach ofert powinny być zrealizowane do końca roku.


Wypełniony formularz ofertowy wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście do 20 marca, do godz. 12, w Wydziale Spraw Społecznych UM (ul. Kościuszki 1, III Pietro, pok. 410). Są one do pobrania na stronie belchatow.pl, w zakładce ‘dla mieszkańca/organizacje pozarządowe’. Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w wydziale lub pod nr tel. (44) 733 51 59, (44) 733 52 09. - Oferenci przed złożeniem propozycji mogą liczyć na sprawdzenie jej przez urzędników, głównie pod względem formalnym. Warto dodać, że nie są to jedyne konkursy na zadania publiczne, jakie mamy - mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w bełchatowskim magistracie.

 

Pełny harmonogram otwartych konkursów ofert na 2020 rok dostępny jest na TUTAJ.


KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl