Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

Podczas lutowej sesji radni rozmawiali m.in. o formach podnoszenia kwalifikacji nauczycieli miejskich szkółPodczas lutowej sesji radni rozmawiali m.in. o formach podnoszenia kwalifikacji nauczycieli z miejskich szkół


Ponad 360 tys. zł przeznaczy magistrat w roku 2020 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Tak zdecydowali rajcy podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie. Na posiedzeniu 27 lutego mowa była również o Centrum Usług Środowiskowych - nowym projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. A to jeszcze nie wszystko.

 

 

Roli nauczyciela w stymulowaniu rozwoju umysłowego i emocjonalnego dzieci, w tym ich kreatywności i przedsiębiorczości, a także empatii czy tolerancji nie da się przecenić. Podobnie zresztą jak ich wpływu na kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, umiejętnego przeciwdziałania przemocy, agresji czy wszelkim zachowaniom patologicznym. Dlatego m.in. tym właśnie kwestiom nauczyciele powinni poświęcić więcej uwagi.


By móc profesjonalnie do tego się przygotować, mogą oni korzystać z różnorodnych form dokształcania zawodowego. Mowa tu o studiach wyższych, podyplomowych, kursach, seminariach, ale nie tylko. Pomocne w tym będą również tematyczne konferencje, wykłady i warsztaty.


- Idąc z duchem czasu, a jednocześnie wypełniając nasze obowiązki ustawowe, musimy stale pracować nad podnoszeniem kwalifikacji naszych nauczycieli. Mając tego świadomość, podejmujemy wiele działań w tym kierunku. Dofinansowywanie różnych form doskonalenia zawodowego jest właśnie jednym z takich kroków – powiedziała Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty w bełchatowskim magistracie.


Między innymi o wsparciu nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach rozmawiali bełchatowscy radni na lutowej sesji. Dodajmy, że kierunki dokształcania i doskonalenia zawodowego przyjęte przez radnych odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby dyrektorów  miejskich placówek. A te z kolei wynikają bezpośrednio z realizacji podstawy programowej, analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego. W tym roku najwyższą kwotę magistrat przeznaczy na dofinansowanie w części lub całości kosztów udziału nauczycieli w kursach, seminariach, konferencjach czy wykładach prowadzonych m.in. przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli. Będzie to w sumie ponad 261 tys. zł. Na studia wyższe i podyplomowe zaplanowano łącznie 81 tys. 100 zł. Pozostała kwota z puli na doskonalenie nauczycieli - ponad 17 tys. zł zarezerwowana jest na koszty wyjazdów naukowych, a także materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli.

 

Na lutowej sesji miejscy rajcy przyjęli także uchwałę w sprawie podpisania umowy partnerskiej, a to w związku z nowym projektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie - „Centrum Usług Środowiskowych”. W ramach jego działalności osoby potrzebujące będą mogły skorzystać m.in. z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej czy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W projekcie uwzględniono także działalność bełchatowskich świetlic – środowiskowej „Promyk” i socjoterapeutycznej „Ster”.

 

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej była także mowa o strategii adaptacji do zmian klimatycznych, porozumieniu między miastem a gminą w sprawie aktualizacji granic naszej aglomeracji oraz nowym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


XIX sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie: Zmiany klimatyczne – radni przyjęli strategię


KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl