Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Decyzje podatkowe urzędnicy będą roznosić od 7 do 28 lutego Decyzje podatkowe urzędnicy będą roznosić od 7 do 28 lutego

 

Od 7 lutego miejscy urzędnicy ruszą w teren, aby dostarczyć bełchatowianom decyzje podatkowe. Do doręczenia jest ich ponad 18 tysięcy. Do mieszkańców trafią też zawiadomienia o zmianach w opłatach za wywóz śmieci.

 

Decyzje w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok miejscy urzędnicy będą roznosić do 28 lutego. Spodziewać się ich można od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20:30 oraz w soboty. Jeśli w tym czasie doręczyciel nikogo nie zastanie pod wskazanym adresem wróci w innym terminie lub zostawi informację z prośbą o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia sposobu doręczenia. Może także zostawić decyzję u sąsiada, pod warunkiem, że ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi. W takiej sytuacji w twojej skrzynce pocztowej znajdzie się informacja o pozostawieniu urzędowej korespondencji pod innym adresem.

 

- Doręczyciele mają specjalne upoważnienia. Podatnik, do którego drzwi zapuka urzędnik, zawsze może go poprosić o okazanie się takim dokumentem – tłumaczy Mirosława Mikła, dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bełchatowa. Osoba odbierająca pismo będzie poproszona o czytelne podpisanie się na potwierdzeniu odbioru przesyłki. – Trzeba pamiętać, że urzędnicy nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek pieniędzy czy opłat – dodaje dyrektor Mikła.

 

Podatek trzeba wpłacić w kasie urzędu miasta lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji podatkowej. Co ważne – w tym roku uległy one zmianie (szczegóły TUTAJ). Dokonując przelewu warto więc zwrócić szczególną uwagę, na jaki numer konta zamierzamy przelać daną kwotę. Dotychczasowe rachunki bankowe są właśnie likwidowane, a wpłacone na nie pieniądze nie dotrą do magistratu tylko zostaną zwrócone do nadawcy.

 

Razem z decyzjami w sprawie podatku od nieruchomości będą także roznoszone zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Są w nich również podane informacje o zmianie numerów indywidualnych rachunków bankowych, na które powinniśmy uiszczać kwoty za wywóz odpadów. Dodatkowo zmieniają się także terminy ich wnoszenia – będą one teraz analogiczne, jak te za podatek. Pierwszą należność trzeba więc uregulować do 15 marca (za styczeń, luty, marzec), a kolejne do 15 maja (za kwiecień, maj, czerwiec), 15 września (za lipiec, sierpień, wrzesień) oraz 15 listopada (za październik, listopad i grudzień).

 

>>> Przeczytaj: Zmiana numerów kont bankowych

 

ADA

 

Płacą podatek trzeba pamiętać, że zmieniły się numery indywidualnych rachunków bankowych

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl