Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W ramach konkursu ofert realizowane są m.in. Dni RodzinyW ramach otwartego konkursu ofert realizowane są m.in. Dni Rodziny

 

Magistrat ogłosił harmonogram kolejnych otwartych konkursów na realizację zadań publicznych. W 2020 roku do rozdysponowania będzie w sumie blisko 800 tys. złotych. O fundusze ubiegać się mogą przede wszystkim organizacje pozarządowe.

 

 

Miasto od lat ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Nie inaczej będzie w roku 2020. W sumie zaplanowano siedemnaście różnorodnych rodzajów zadań, które służyć mają wszystkim mieszkańcom – i młodszym, i starszym.


Pierwsze otwarte konkursy wystartują już w lutym, a dotyczyć będą m.in. zadań związanych ze sportem i rozwojem kultury fizycznej. Mowa tu o zajęciach sportowych, zawodach, turniejach czy szkoleniach dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.


W tym samym czasie swoje propozycje będą mogły składać organizacje pozarządowe zainteresowane organizacją zajęć korekcyjno-usprawniającymi dla mieszkańców czy prowadzeniem klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami. Na luty magistrat zaplanował również przyjmowanie ofert na naukowo-edukacyjne działania prozdrowotne, a także popularyzację kultury, sztuki, narodowych tradycji i lokalnej historii.


Na pozostałe konkursy ofert trzeba będzie poczekać od kilku do kilkunastu tygodni. I tak np. na marzec zaplanowano konkursy na realizację projektu z budżetu obywatelskiego „Zdrowie na Plus” oraz pomoc rodzinom borykającym się z uzależnieniami. Z kolei o realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych czy też organizację Dni Rodziny kandydaci będą mogli się ubiegać w drugim kwartale roku. Ostatnie z przewidzianych w tym roku konkursów magistrat ogłosi jesienią, a dotyczyć one będą prowadzenia miejskiej jadłodajni i schroniska dla osób bezdomnych.


Proponowane konkursy ofert wyłonić mają najlepsze projekty na wykonanie poszczególnych zadań publicznych. Przy wsparciu finansowym miasta można więc zrobić naprawdę wiele dobrego dla lokalnej społeczności.
Na realizację konkursowych inicjatyw w 2020 roku magistrat przeznacza blisko 800 tys. złotych. Najwyższe dotacje przeznaczone zostaną na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także przeciwdziałania uzależnieniom oraz społecznym patologiom.


- Rolą samorządu jest wspieranie organizacji pozarządowych, które wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Tak duże wsparcie finansowe ze strony miasta pozwala im nie tylko na realizację konkretnych zadań, ale wpływa też na rozwój i budowanie doświadczenia – mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w bełchatowskim magistracie.


Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2020 roku dostępny jest na stronie TUTAJ. Więcej informacji na temat konkretnych terminów czy warunków przystąpienia do konkursów uzyskać można bezpośrednio w wydziale lub pod nr tel. (44) 733 51 59, (44) 733 52 09.


KZB

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl