Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Mały ZUS to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dniMały ZUS to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni

 

Od 1 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę mogą zgłaszać chęć skorzystania z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. Małego ZUS. Stawka będzie proporcjonalna do przychodów przedsiębiorstwa, aby jednak sięgnąć po takie rozwiązanie – należy to zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 8 stycznia.


Tzw. mały ZUS funkcjonuje od 1 stycznia 2019 r . To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Przy małym ZUS niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne, tj. składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje natomiast składek na ubezpieczenia zdrowotne, które trzeba płacić w pełnej wysokości.

 

Jeśli ktoś chce skorzystać z małego ZUS i zapłacić niższe składki, powinien do 8 stycznia 2020 roku zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z małego ZUS a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r., chcą nadal z niej korzystać i spełniają warunki, muszą złożyć jedynie formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02).


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca jednak uwagę, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje. - Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. małego ZUS lub innych ulg) powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.


Z danych ZUS wynika, że do małego ZUS-u przystąpiło w 2019 roku ponad 133 tysiące przedsiębiorców, w samym województwie łódzkim z tej możliwości skorzystało 8 tys. właścicieli małych firm.


Jakie warunki trzeba spełnić?


Jeśli przychody przedsiębiorstwa z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, spełniony jest pierwszy warunek do skorzystania z małego ZUS. Na przykład w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 rok i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 67 500 zł, może więc skorzystać w 2020 roku z małego ZUS.


Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.
- Należy tutaj pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do małego ZUS dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – wskazuje Jaroszek.


Aby skorzystać w danym roku z małego ZUS – należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Do małego ZUS nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na mały ZUS.


Informacje o warunkach korzystania z małego ZUS i zasady wyliczania nowych składek można znaleźć na www.zus.pl.

 

źródło: ZUS

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl