Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Modernizacji poddane zostały najważniejsze odcinki sieci wodociągowej, która zaopatruje w wodę mieszkańców BełchatowaModernizacji poddane zostały najważniejsze odcinki sieci wodociągowej, która zaopatruje w wodę mieszkańców Bełchatowa

 

Remont głównej magistrali wodociągowej, który prowadziła spółka WOD.-KAN., dobiegł końca. Nowoczesny rurociąg, który został położony na długości blisko 2,5 km, pozwoli na utrzymanie jakości przesyłanej wody na wysokim, bezpiecznym mikrobiologicznie poziomie. Przebudowa magistrali i kolektora kosztowała miejską spółkę ok. 21 mln zł.

 

Inwestycja prowadzona była od ujęcia wody na Myszakach do ul. Sienkiewicza. Prace wykonywane były metodą bezwykopową – większość prowadzona była pod ziemią, bez konieczności rozkopywania gruntu. – Postawiliśmy na tę technologię, bo w porównaniu z tradycyjną jest ona znacznie mniej uciążliwa dla mieszańców i bardziej uzasadniona ekonomicznie. Dzięki temu nie musieliśmy rozbierać, a później odtwarzać nawierzchni, nie było także koniczności ingerencji w inne sieci czy zakłócania ruchu na drogach – tłumaczy Piotr Pierzchała, prezes bełchatowskiej spółki WOD.-KAN.

 

Zmodernizowana magistrala miała 30 lat, wykonana była w starej technologii z żeliwnych materiałów, co w przeszłości było powodem wielu awarii. Stąd właśnie konieczność jej renowacji. Jak mówi prezes Piotr Pierzchała, modernizacja magistrali wodociągociągowej to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez WOD.-KAN. – Zapewni ona bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bełchatowa. Zastosowana przez nas technologią z wykorzystaniem metody rękawa szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV, nie będzie wymagała modernizacji przez następne dziesięciolecia – dodaje prezes Pierzchała.

 

Długość poddanej renowacji magistrali to niecałe 2,5 km. W ramach zadania przeprowadzono również renowację 4 komór wodociągowych zlokalizowanych na magistrali. To największa na świecie instalacja wykonana na wodociągu w tej technologii. Prace kosztowały spółkę ponad 10,1 mln zł.

 

W ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” miejska spółka przeprowadziła także remont głównych kolektorów sanitarnych. Także w tym przypadku prace na odcinku długości ok. 3 km (od ul. Pileckiego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piotrkowskiej oraz od ul. Staszica do placu zabaw przy os. Okrzei) prowadzone były metodą bezwykopowa. – Kolektor był w złym stanie technicznym, co potwierdzały przeglądy służb eksploatacyjnych i punktowe inspekcje TV. W wielu miejscach był załamany lub nieszczelny, co groziło poważnymi awariami, a nawet jego całkowitym zatorem i zanieczyszczeniem gruntu ściekami – tłumaczy prezes spółki WOD.-KAN.

 

Do renowacji kolektora, podobnie jak w przypadku magistrali, użyty został rękaw szklany utwardzany promieniami UV. Prace nie były uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ instalacje rękawa wprowadzane zostały do kanałów sanitarnych przez istniejące studnie kanalizacyjne, które także poddano renowacji – mowa o ponad 50 studniach. Ta część projektu kosztowała ponad 10,6 mln zł.

 

Modernizacja głównej magistrali wodociągowej i głównego kolektora sanitarnego to koszt w sumie blisko 21 mln zł. Na realizację tego zadania WOD.-KAN. pozyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowana  jest na poziomie ok. 13 mln zł. Obydwa zadania realizowane są w ramach projektu: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

AP

Kolektory sanitarne przed renowacją były w wysokim stanie zanieczyszczone Kolektory sanitarne przed renowacją były w wysokim stanie zanieczyszczone                                                                

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl