joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowskie muzeum medal "Pro Patria" otrzymało m.in. za promocję wychowania w duchu patriotycznym Bełchatowskie muzeum medal "Pro Patria" otrzymało m.in. za promocję wychowania w duchu patriotycznym

 

W czwartek, 5 grudnia, w bełchatowskim muzeum odbyła się uroczystość wręczenia medali „Pro Patria”. Jeden z nich trafił do Muzeum Regionalnego, drugi do por. Władysława Bielickiego ze Związku Inwalidów Wojennych RP. Medalem „Pro Patria” uhonorowane mogą być osoby i instytucje szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP.

 

 

Medal "Pro Patria" to duże wyróżnienie dla bełchatowskiego muzeum. Przyznawane jest ono przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. A żeby je otrzymać, należy wykazać się szczególnymi zasługami „w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Takich działań na swoim koncie muzeum ma wiele.


Między innymi o zaangażowaniu w patriotyczne wychowanie kolejnych pokoleń Polaków, o historycznych piknikach i „żywych lekcjach historii”, wystawach, spotkaniach oraz publikacjach mówił emerytowany oficer WP, prezes Związku Inwalidów Wojennych RP pułkownik Bernard Zboiński, który wystąpił o takie właśnie odznaczenie dla bełchatowskiej placówki.


- Muzeum w Bełchatowie w pełni zasługuje na wyróżnienie medalem „Pro Patria”. Ma ono ogromne zasługi w upowszechnianiu patriotyzmu, nie tylko na terenie miasta, ale także całego powiatu. Imprezy patriotyczne tak chętnie organizowane przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie mają charakter duchowy, przybliżają społeczeństwu te prawdziwe wartości, jak miłość do ojczyzny, poszanowanie kultury oraz tradycji naszych ojców i dziadków – mówił pułkownik Bernard Zboiński.


Nagrodzony medalem "Pro Patria" został również por. Władysław Bielicki, przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych RP, działający w Bełchatowie i Szczercowie.


Aktu dekoracji dokonali wspólnie wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra oraz pułkownik Bernard Zboiński.


Za działalność w dziedzinie utrwalania i upowszechniania historycznych dokonań polskiego oręża w dziejach naszej ojczyzny, a także za pogłębianie międzypokoleniowego solidaryzmu i pojednania kombatantów i ofiar wojny wyróżnienie oraz dyplom uznania otrzymała również prezydent miasta Mariola Czechowska.

 

Dyplom uznania, który otrzymałam, to tak naprawdę nagroda dla wszystkich placówek kulturalnych w naszym mieście: muzeum, biblioteki i Miejskiego Centrum Kultury, a także Wydziału Promocji. To ich działania, w tym organizacja takich akcji, jak: Narodowe Czytanie, Piknik z Marszałkiem, rekonstrukcje historyczne i wiele innych imprez oraz spotkań przyczyniają się do krzewienia patriotyzmu wśród bełchatowian, szczególnie tych młodych – powiedziała prezydent Czechowska.

 

Medal „Pro Patria” jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji. Nosi się go na wstążce na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych, przed medalem „Pro Memoria”.


KZB

 

Wśród wyróżnionych dyplomem uznania za jest również prezydent Bełchatowa Mariola CzechowskaWśród wyróżnionych dyplomem uznania za działania na rzecz krzewienia patriotyzmu jest również prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska

 

Przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Szczercowie por. Władysław Bielicki od kilku lat współpracujez bełchatowskim muzeumz Przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych RP w Szczercowie por. Władysław Bielicki od dwóch lat współpracuje z bełchatowskim muzeum

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020