joombig banner rotation images

Menu

Na 31 października zaplanowana jest kolejna sesja Rady MiejskiejNa 31 października zaplanowana jest kolejna sesja Rady Miejskiej

 

Ławników do bełchatowskiego i piotrkowskiego sądu wybiorą miejscy radni podczas najbliższej sesji, 31 października. Rada Miejska będzie także rozmawiać m.in. opłatach za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Sesja tradycyjnie odbędzie się w Sali Herbowej magistratu, początek o godz. 9.  

 

 

Kończy się kadencja dotychczasowych ławników bełchatowskiego i piotrkowskiego sądu. Jeszcze w czerwcu miasto ogłosiło nabór na ławników, później powołano zespół, który opiniował każdą ze zgłoszonych osób. Teraz, podczas najbliższej sesji, spośród pozytywnie zaopiniowanych kandydatur miejscy radni wybiorą 44 nowych ławników. Swoją funkcję będą oni pełnić przez trzy najbliższe lata, czyli do 2023 roku.

 

Podczas czwartkowych obrad Rada Miejska podejmie decyzję o wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Po raz pierwszy od czterech lat, projekt uchwały zakłada ich wzrost. Stawka od gruntów – w zależności od posiadanego gruntu – ma wzrosnąć od 0,07 zł do 0,26 zł z kolei w przypadku budynków lub ich części podwyżka waha się od 0,26 zł do 1,87 zł.

 

Szykują się także zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego. W zależności od celu jego zajęcia (np. aby wykonać roboty budowalne, umieścić reklamę czy obiekt handlowy) wzrost waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, ze wspomniane opłaty nie były zmieniane od lutego 2011 roku. Miasto chciałoby także, aby opłacie podlegały także m.in. reklamy na przyczepach czy pojazdach zaparkowanych w pasach drogowych.  

 

Na październikowej sesji radni mają również rozmawiać o pierwszym etapie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów – Bełchatów, tj. w rejonie strefy przemysłowej B2. W związku z tym, że komunikacja ze strefy będzie się odbywać właśnie przez drogę wojewódzką, miasto podjęło rozmowy z województwem, aby zrealizować tę inwestycję wspólnie. Dokumentację projektowo-kosztorysową miałby opracować Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast miasto miałoby w 50 proc. współfinansować realizację zadania.

 

W planowanym porządku obrad znalazły się również projekty związane m.in. ze zmianami w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Wszystkie materiały dotyczące poszczególnych projketów uchwał dostępne są na: www.belchatow.eseja.pl. Na podanej stronie można także oglądać bezpośrednią transmisję z sesji.

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020