Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Mieszkańcy swoje wnioski do budżetu mogą składać do 30 września Mieszkańcy swoje wnioski do budżetu mogą składać do 30 września

 

Rozpoczęły się prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Swoje propozycje mogą zgłaszać m.in. mieszkańcy, radni i jednostki budżetowe. Na wnioski urząd czeka do 30 września. Co roku mieszkańcy zgłaszają do budżetu około stu propozycji.

 

Budżet miasta to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu. Dlatego, przygotowując jego projekt, każdego roku, magistrat zaprasza do składania swoich propozycji m.in. mieszkańców i miejskich radnych. Bełchatowianie chętnie korzystają z takiej możliwości. Co roku przedstawiają ponad sto wniosków. Najczęściej dotyczą one remontów dróg i chodników, nowych miejsc parkingowych czy budowy placów zabaw. Na wszystkie sugestie miasto czeka do 30 września. Trzeba pamiętać, że propozycje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Obowiązuje także nowy wzór wniosku, który można pobrać poniżej (załącznik nr 4 do materiałów planistycznych).

 

Swoje wnioski składają również jednostki budżetowe miasta, instytucje kultury oraz osoby prawne. I w tym przypadku będą one przyjmowane do 30 września. Później wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem finansowym możliwości ich realizacji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Z kolei stowarzyszenia i organizacje mogą przedstawiać oferty dotyczące realizacji zadań publicznych. Wydział ds. Społecznych będzie na nie czekać przez 21 dni od ogłoszenia przez prezydenta Bełchatowa otwartego konkursu ofert. 

 

Zgodnie z założeniami projekt budżetu na 2020 rok do 15 listopada ma trafić do miejskich radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Szczegółowe założenia i wytyczne do projektu budżetu Bełchatowa na 2020 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa można pobrać z załącznika poniżej.

 

AD-A

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl