joombig banner rotation images

Menu

 

Zatoka K+R to jeden z wygranych projektów BO, który służy dzieciom i rodzicom Zatoka K+R to jeden z wygranych projektów BO, który służy dzieciom i rodzicom

 

Znamy listę projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, które przeszły weryfikację. Spośród 17 złożonych propozycji, do głosowania miasto dopuściło 10 – w tym 4 miękkie i 6 twardych w tym jeden połączony. Teraz wnioskodawcy pomysłów odrzuconych mogą odwoływać się od tej decyzji. Czas na to mają do 26 sierpnia. Ostateczną listę projektów do głosowania poznamy 3 września.

 

Zdecydowana większość, bo aż 14 ze zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa projektów dotyczyła inwestycji w różnych częściach miasta. Mowa budowie placów zabaw, siłowni zewnętrznych czy doposażeniu sal treningowych. Wśród propozycji miękkich znalazły się natomiast projekty związane ze zdrowiem czy rozwojem kultury w naszym mieście.

 

Wszystkie złożone przez bełchatowian propozycje miasto poddało weryfikacji. I tak na liście zakwalifikowanych projektów twardych znalazły się: "Przytorze – remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw"; "Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim", "Modernizacja placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Budowlanych obok bl. 10 i 12", "Modernizacja placu zabaw na os. Budowalnych – „COLOR KIDS”, "Doposażenie Centrum Aktywności Seniora Cafe Senior „Raj” w sprzęt do ćwiczeń" oraz połączony z dwóch "Zielone Grocholice" (to dwa połączone projekty "Zielone i Aktywne Grocholice" oraz "Rewitalizacja parku im. J. Markiewicza w Bełchatowie - Grocholicach oraz skwerów przy kościele Wszystkich Świętych).

 

A wśród zakwalifikowanych miękkich: "Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie", "Artystyczny Bełchatów", "Grocholice Łączymy Pokolenia", "Zdrowie na PLUS".

 

Opisy wszystkich dopuszczonych projektów można znaleźć na www.decydujemy.belchatow.pl w zakładce „projekty 2020”.

 

Wśród niedopuszczonych do głosowania znalazło się natomiast 6 projektów. – Są wśród nich te, które nie spełniły wymogów formalnych podanych w uchwale – mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa. - Na przykład część projektów została odrzucona z uwagi na miejsce ich realizacji, to znaczy podane przez wnioskodawców tereny nie należą do miasta bądź znajdują się na terenie miejskich szkół czy przedszkoli. Inny projekt nie został zakwalifikowany bowiem jego realizacja nie byłaby możliwa w ciągu jednego roku budżetowego - dodaje dyrektor Nowak.  

 

Lista wszystkich nie dopuszczonych do głosowania projektów wraz z uzasadnieniem dostępna jest na www.decydujemy.belchatow.pl w zakładce „projekty 2020”.  

 

Zgodnie z regulaminem autorzy odrzuconych propozycji mogą się teraz odwoływać od tej decyzji - pod warunkiem, że nie stało się to ze względów formalnych. Mają na to czas do 26 sierpnia.

 

Ostateczną listę projektów, które zostaną poddane głosowaniu poznamy 3 września. Samo głosowanie ruszy zaś 16 września. I tu mamy kilka zmian. Istotną zmianą w regulaminie BO jest zniesienie wymogu ukończenia 16 lat przez osobę głosującą. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Bełchatowa, bez względu na wiek, będzie mógł wziąć udział w głosowaniu. Nowością tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa jest także to, że dotychczas głosowaliśmy na maksymalnie trzy projekty twarde i trzy projekty miękkie. W tegorocznej edycji głosujemy tylko na jeden projekt z kategorii zadań twardych i tylko jeden z kategorii zadań miękkich. Co konkretnie zmieni się w Bełchatowie? - dowiemy się 30 września.

 

AD-A

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020