joombig banner rotation images

Menu

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego do 2 wrześniaRolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego do 2 września

 

Do 2 września można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy, powinien zbierać faktury VAT.Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Producenci rolni, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego do prezydenta miasta, w którym położone są posiadane przez nich grunty.

 

Producentami rolnymi są:

- osoby fizyczne ,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami min. 1 ha użytków rolnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, który należy złożyć w terminie do 2 września 2019 roku wraz z fakturami VAT( lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.
  • Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

 

Limit zwrotu podatku w 2019 roku wynosi:


100 zł x ilość ha użytków rolnych


oraz


30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Pieniądze wypłacone będą producentom rolnym w terminie od 1 października do 31 października 2019 roku gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek można pobrać TUTAJ lub w załączniku poniżej. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 44 733 51 29.

AP

Załączniki:
Download this file (Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf)Wzór wniosku akcyza 2019[ ]871 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020