joombig banner rotation images

Menu

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą liczyć na darmową pomoc psychologiczną i prawnąOsoby pokrzywdzone przestępstwem mogą liczyć na darmową pomoc psychologiczną i prawną

 

Ofiary przemocy, zwłaszcza kobiety i dzieci, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w Specjalistycznym Centrum Pomocy. Porady psychologów, prawników, pokrywanie kosztów leczenia i rehabilitacji czy pomoc w zakupie wyposażenia mieszkania – to tylko niektóre z form wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem. Centrum, które w Łodzi realizuje Fundacja Subvenio, jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.


Według danych przytoczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości każdego roku ofiarą różnego rodzaju przestępstw w Polsce pada około 200 tys. osób. Mowa tu m.in. o znęcaniu fizycznym i psychicznym, przemocy domowej, oszustwach, włamaniach, kradzieżach, wypadkach drogowych, pobiciach, groźbach czy uchylaniu się od alimentów. Znaczna część osób poszkodowanych to kobiety i dzieci.


Resort podkreśla, że zadaniem państwa jest niesienie pomocy ofiarom. Dzięki dotacjom z Funduszu Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw, trwa budowa ogólnopolskiej sieci punktów pomocy. W całej Polsce powstają ośrodki rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków i linia pomocy pokrzywdzonym.


Pierwsze w Polsce Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem działa w Łodzi, a projekt realizuje Fundacja Subvenio Subvenio. Osoby zgłaszające się do centrum i zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz sesji terapii krótko jak i długoterminowej), konsultacje psychiatryczną, pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pacjenta oraz dofinansowanie przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki przestępstwa.


W ramach działania centrum ofiary przestępstw mogą także skorzystać z dopłat przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych w Łodzi specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli konieczność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa.


Istnieje także możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całkowitą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki przestępstwa. W ramach programu, pracownicy fundacji pomagają także w zakupie wyposażenia mieszkania lub sprzętu AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi lub niweluje jego skutki.


Centrum mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, recepcja w pok. G03 (budynki Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej), pracuje w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek - godziny 10 - 20,
  • środa, czwartek, piątek - godziny 8 - 18.


W tych samych godzinach czynny jest telefon centrum, nr 514 025 546.


Projekt Specjalistyczne Centrum Pomocy realizowany jest w latach 2019- 2021. W 2020 roku uruchomimy zostanie obiekt centrum, w którym będą się mieściły gabinety rehabilitacyjne, medyczne oraz psychologiczne. Wprowadzimy także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów.


Ważne!


Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne.

 

AP/Fundacja Subvenio

 

Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Załączniki:
Download this file (Specjalistyczne centrum pomocy2019-2021.pdf)Specjalistyczne Centrum Pomocy[ ]407 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020