Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Projekt GraduatOn skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które mają wyższe wykształcenie lub studiują na ostatnim rokuProjekt GraduatOn skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które mają wyższe wykształcenie lub studiują na ostatnim roku

 

Jak zwiększyć zatrudnienie wśród osób niepełnosprawnych, które mają wyższe wykształcenie lub są na ostatnim roku studiów. Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” prowadzi projekt „GraduatOn” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu młodzi ludzie z niepełnosprawnością mają większe szanse na znalezienie wymarzonej pracy.


Problematyka osób niepełnosprawnych zyskuje w Polsce status jednego z najważniejszych obszarów zainteresowań polityki społecznej. Nastawienie oraz odnoszenie się do osób niepełnosprawnych, ich równość społeczna wpisuje się w przyjmowanie europejskich standardów i takich samych praw dla wszystkich obywateli, także tych, którzy dotknięci przez los mogą być ograniczani w realizowaniu swoich szans życiowych. Fundacja „Reaxum” stara się zacierać tak widoczne różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych.


Głównym celem realizowanego przez fundację projektu „GraduatOn” jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe lub będących na ostatnim roku studiów. W jaki sposób? Pomagając w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzeniu ich na rynek pracy.


Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:


1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.


Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 • Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 • Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 • Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  - Autoprezentacja
  - Organizacja czasu pracy
  - Cele, reguły, konsekwencje
  - Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  - Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 • Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników;
 • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu);
 • 7. Wsparcie opiekunów stażowych.


W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 • materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl