joombig banner rotation images

Menu

 

Wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju lokalnego zajmie tylko kilka minutWypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju lokalnego zajmie tylko kilka minut


Magistrat po raz kolejny stara się o dofinansowanie lokalnego rozwoju. Nowy ministerialny program daje mieszkańcom możliwość decydowania o kierunkach przemian w mieście. Swoje zdanie na temat zauważalnych problemów bełchatowianie mogą wyrazić w anonimowej ankiecie. Czas na jej wypełnienie upływa 12 lipca.

 

„Rozwój lokalny” to program przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a realizowany w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Beneficjentami są małe i średnie miasta, a wśród nich Bełchatów. Program ten daje szansę nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale również lepsze dostosowanie administracji do ich prawdziwych potrzeb, zmierzające do zahamowania negatywnych trendów rozwojowych i wzmacniania zmian pozytywnych.

 

Co ważne, to właśnie mieszkańcy mogą wskazać zagadnienia, które pomogą w opracowywaniu konkretnego projektu. Na ten temat bełchatowianie wypowiedzieć się mogą w specjalnej ankiecie, na którą składa się 12 pytań, głównie zamkniętych. Dotyczą one przede wszystkim problemów i wyzwań w kontekście rozwoju miasta, w tym m.in. jakości środowiska naturalnego, kwestii migracji, starzenia się społeczeństwa, lokalnej gospodarki, problemów społecznych i socjalnych czy bezpieczeństwa mieszkańców.

 

- Zanim przystąpimy do budowania zarysu projektu, który planujemy złożyć w drugiej połowie lipca, chcielibyśmy poznać opinie mieszkańców, stąd prośba o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety – mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Marcin Nowak i dodaje, że nie zajmie to dłużej niż kilka minut, pytania są proste, a odpowiedzi na nie mają nakreślić najważniejsze, odczuwalne przez mieszkańców problemy.

 

Każdy, kto chciałby się wypowiedzieć, ma na to czas do 12 lipca. Formularz ankiety pobrać można z załącznika poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta, przy ul. Kościuszki 1, 15 (przy Straży Miejskiej) albo przy ul. Czyżewskiego 7 w godzinach pracy magistratu. Wypełnione arkusze wrzucić trzeba do ustawionych w tych trzech miejscach urn. Ankietę można też wypełnić przez internet. Formularz dostępny jest na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbuy9oa6_Lcxv87vrynSA09ntCWW-yQBvizHLGNYhwku1R4A/viewform?vc=0&c=0&w=1  Opinie mieszkańców będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu zarysu projektu.

 

Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Miasta w bełchatowskim magistracie lub pod nr tel. 44 733 51 46, 44 733 51 44.

 

KZB

Załączniki:
Download this file (Ankieta Rozwój Lokalny.pdf)Formularz ankiety[ ]421 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020