joombig banner rotation images

Menu

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej podjęto m.in. decyzję o wsparciu dla bełchatowskiej policjiPodczas ostatniej przed wakacjami sesji miejscy radni podjęli m.in. decyzję o wsparciu dla bełchatowskiej policji

 

100 tys. złotych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na remont pomieszczeń służbowych, niskoemisyjne autobusy dla MZK, dwie nowe nazwy ulic, a do tego raport z działalności bełchatowskiego MOPS-u – takie m.in. kwestie poruszone zostały 27 czerwca, podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

 

Wśród najważniejszych tematów, którymi zajęli się miejscy rajcy na czerwcowej sesji, były udzielenie absolutorium prezydentowi Marioli Czechowskiej oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Poza tym radni zdecydowali o przekazaniu bełchatowskiej policji 100 tys. złotych na przebudowę służbowych szatni. To już kolejny remont w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie. - Staramy się modernizować naszą jednostkę tak, aby przystawała do współczesnych czasów, a policjanci mogli w godnych warunkach przebierać się i przygotowywać do służby – mówi komendant KPP w Bełchatowie Karol Mielczarek. W planach remontowych jest także budowa siłowni, z której korzystać będą funkcjonariusze. Całkowity koszt prac związanych z modernizacją pomieszczeń służbowych wynosi około 500 tys. złotych. To już kolejne wsparcie bełchatowskiego magistratu w ostatnim czasie.

 

Dotychczasowy brak nazw dwóch ulic, utrudniał mieszkającym przy nich bełchatowianom funkcjonowanie. Dlatego ważną sprawą było ich nazwanie. Radni zdecydowali więc, że jedna z nich, położona prostopadle do ul. H. Sienkiewicza, nazywać się będzie Tatrzańska, a druga, prostopadła do ul. Pabianickiej – Kamionkowa.

 

Radni podjęli również decyzję o podwyższeniu kapitału MZK, co ma związek z zakupem 6 niskoemisyjnych autobusów, które już wkrótce jeździć będą po Bełchatowie.

 

W porządku obrad nie zabrakło też spraw związanych z pomocą społeczną. Między innymi o różnych formach wsparcia, w tym socjalnego, Banku Żywności, usługach opiekuńczych, wsparciu rodziny, przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi, bezdomności i wykluczeniu społecznemu traktował raport z działalności bełchatowskiego MOPS-u za 2018 rok. W tym czasie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie skorzystało ponad 3 tys. osób i 1,5 tys. rodzin, a na różne zasiłki, w tym stałe, okresowe i celowe, wydano ponad 5 mln złotych.

 

Jak wynika z dokumentu choć liczba potrzebujących pomocy w stosunku do lat ubiegłych sukcesywnie spada, przybywa osób, które wymagają wsparcia w formie pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa. Wśród problemów, z którymi bełchatowianie zgłaszają się do MOPS-u, są zarówno trudna sytuacja materialna spowodowana często długotrwałą chorobą i niemożliwością podjęcia pracy, jak i problemy związane z uzależnieniami. Coraz częściej spotyka się też współwystępowanie wielu problemów: bezdomność, uzależnienie czy niepełnosprawność.

 

Radni przyjęli także sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Wspierania Rodziny.

 

KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020