Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi to jeden z głównych tematów najbliższej sesjiWspółpraca miasta z organizacjami pozarządowymi to jeden z głównych tematów najbliższej sesji


46 organizacji pozarządowych realizujących 94 zadania publiczne, współdziałanie o charakterze finansowym i niefinansowym, konkretne oferty i zadania – to tylko niektóre dane z raportu o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok. Obrady zaplanowano na czwartek, 30 maja, na godz. 10.

 

 

Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie radni spotkają się tradycyjnie w Sali Herbowej magistratu w czwartek, 30 maja. Początek obrad o godz. 10.

 

O współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi traktować będzie przedstawiony w trakcie sesji raport za 2018 rok z realizacji działań o charakterze finansowym i pozafinansowym wspólnie prowadzonych przez miasto i organizacje pozarządowe. W 2018 roku z dofinansowania magistratu przy realizacji 94 zadań publicznych w trybie konkursowym skorzystało 46 organizacji, a w trybie pokonkursowym – 23.

 

W tym zakresie realizowano przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej osobom bezdomnym, ubogim i zagrożonym wykluczeniem społecznym, ochrony zdrowia i wzmacniania postaw prozdrowotnych, przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Magistrat współfinansowało również działania na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego czy ochrony środowiska i ekologii.

 

Na majowej sesji ustalone również zostaną nowe składy osobowe inkasentów opłaty skarbowej oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Porządek obrad oraz wszystkie dokumenty dostępne są na http://belchatow.esesja.pl/

 

KZB

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl