Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

belchatow kwiecien 19 7840W Bełchatowie powstanie miejska plaża


Miasto podpisało umowę na realizację projektu „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach w ponad 20 miejscach będą nasadzane drzewa, krzewy i rośliny. Powstaną też ścieżki spacerowe i place rekreacyjne. Koszt całego projektu wynosi około 5,5 mln złotych, z czego ponad 3,6 mln złotych stanowi dofinansowanie unijne.Rewaloryzacja obejmuje 21 zwartych terenów w dolinie rzeki Rakówki i jej dopływów, pogrupowanych w 10 kompleksach. Zagospodarowane zostanie niemal 30 hektarów, które w większości pokryte będą roślinnością. Zgodnie z projektem, 70 proc. działań polegać będzie na renowacji zieleni, czyli m.in. na pielęgnacji istniejących już drzewostanów. Na murawy rekreacyjne i łąki kwietne przebudowane zostaną również trawniki, a także nasadzone będą drzewa i krzewy. Ponadto tereny te wyposażone zostaną w niezbędną infrastrukturę – m.in. ławki, altany parkowe, stojaki na rowery, huśtawki, hamaki i tablice informacyjne, powstaną też ścieżki spacerowe.

Przy Rakówce, w pobliżu ulicy Mielczarskiego, powstanie miejska plaża. Pojawi się tam altanka i stojaki na rowery, a do dyspozycji mieszkańców będą leżaki. Na powierzchni 150 metrów kw. wysypany zostanie piasek. Po wschodniej stronie rzeki, na odcinku sięgającym aż do alei Włókniarzy powstanie ciąg spacerowy. Rewaloryzowany ma być także niezagospodarowany teren przy ulicy Piłsudskiego oraz nad Rakówką od strony bloków na os. Okrzei. Z myślą o mieszkańcach okolicznych domów jednorodzinnych, nowe oblicze zyska również obszar w pobliżu ulicy Warszawskiej i Jarzębinowej.

W projekcie uwzględniono także miejsce pomiędzy parkingiem przy targowisku a Rakówką. Dziś jest to obszar niezagospodarowanej i niepielęgnowanej łąki. Nowy wygląd zyskają również tereny w pobliżu Jabłoniowego Sadu - ciąg spacerowy wzdłuż rzeki i teren sportowo rekreacyjny. Zieloną otuliną boisk nazwany został teren przy ulicy Staszica znajdujący się przy boiskach piłkarskich Miejskiego Centrum Sportu. Po drugiej stronie ulicy Okrzei, gdzie znajdują się obiekty sportowo-rekreacyjne, wykonawcy skupią się na pielęgnacji i uzupełnieniu drzewostanów.

Na Binkowie modernizowany będzie skwer przy ulicy Staszica oraz tereny wzdłuż rzeki, sięgające w głąb osiedla. Dziś rośnie tam samosiew, wkrótce zaś będzie tam ogród wypoczynku rodzinnego. Zagospodarowany ma być także skwer pomiędzy Diamentową i Szmaragdową, w pobliżu osiedla jednorodzinnego. Z kolei park spacerowy przy rondzie Hallera, pomiędzy ulicą Armii Krajowej a Staszica, przekształcony zostanie w park geologiczny. Ma on prezentować głazy charakterystyczne dla Zagłębia Bełchatowskiego. Natomiast po drugiej stronie ronda, w miejscu niewielkiego skweru, powstanie łąka kwietna z punktem edukacji ekologicznej.

Na terenach objętych rewaloryzacją nasadzone będą drzewa dostarczające pyłku i nektaru (m.in. klon polny, czeremcha pospolita), a także rośliny do tworzenia tzw. łąki kwietnej, nawiązującej charakterem do łąk niżowych (m.in. jaskier ostry, złocień zwyczajny i chaber drakiewnik) czy konkretne gatunki do nasadzeń przy nabrzeżu (m.in. pióropusznik strusi, wiązówka błotna czy pełnik europejski).

Jeśli w trakcie realizacji projektu okaże się, że ze względu na czynniki zewnętrzne nie uda się zrewitalizować niektórych terenów, wówczas wytypowane będą nowe miejsca odpowiadające im powierzchnią i również znajdujące się w dolinie rzeki lub jej dopływów. Zieleń, która w miastach pełni kilka funkcji, ma znaczny wpływ na jakość życia mieszkańców. Zieleń przewietrza miasto i tłumi hałas, a także redukuje poziom zanieczyszczeń. Jest także miejscem życia flory i fauny oraz elementem krajobrazu kulturowego, który zmiękcza wizualne elementy urbanistyczne. Poza tym tereny zielone sprzyjają kontaktom międzyludzkim i rekreacji.

Realizacją tego przedsięwzięcia zajmie się Green-Park Sp. z o.o z Radomska.

 

MJ

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl