joombig banner rotation images

Menu

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrole zwolnień lekarskich

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, tzw. L4. Po wprowadzeniu w grudniu ub.r. e-zwolnień kontrole mogą być przeprowadzone prawie natychmiastowo. W pierwszym kwartale Zakład wstrzymał rekordową liczbę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 9 mln zł.


Co roku ZUS w całej Polsce kontroluje prawie pół miliona osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Sprawdzana jest nie tylko prawidłowość samego orzeczenia o tzw. niezdolności do pracy, ale też odpowiednie korzystanie z L4.


W I kwartale br., po raz pierwszy kontroli poddane zostały zwolnienia lekarskie wystawiane już obligatoryjnie w wersji elektronicznej. Nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień wciąż się zdarzają, ale Zakładowi łatwiej je teraz dostrzec i zweryfikować.


W I kwartale br. w całym kraju przeprowadzono 174 tys. kontroli zwolnień lekarskich. To o 38 proc. więcej, niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Kontrole prowadzone były na 2 płaszczyznach:

  • kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.


Pierwsze z tych kontroli przeprowadzane są przez pracowników Zakładu (przypominamy, że mogą też być prowadzone przez płatników zatrudniających powyżej 20 ubezpieczonych), drugie przez lekarzy orzeczników ZUS.
Kwota wstrzymanych w całym kraju świadczeń chorobowych z pierwszych trzech miesięcy 2019 r. wyniosła ponad 9,2 mln zł, w porównaniu z I kw. 2018 r. – 5,5 mln zł.


Zwiększona efektywność kontroli wiąże się m.in. z wprowadzeniem obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018 r. Dzięki temu, Zakład ma do dyspozycji bieżące dane o wystawianych zwolnieniach lekarskich i może skuteczniej reagować na potencjalne nadużycia.


A jak wyniki kontroli wyglądają w województwie łódzkim?


Na terenie województwa łódzkiego, w I kwartale 2019 r. skontrolowanych zostało 12,4 tys. zwolnień lekarskich, tj. prawie o 3 tys. więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Kontrole skutkowały wstrzymaniem wypłaty zasiłku chorobowego na kwotę 842 tys. zł. W 2018 r. w porównywalnym okresie – kwota wstrzymanych zasiłków chorobowych wynosiła 610 tys. zł.


W rozbiciu na poszczególne kontrole:

  • W ramach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, w naszym województwie skontrolowano 9,3 tys. zwolnień. Zakwestionowano 7% z nich i uzyskano kwotę 171,4 tys. zł.
  • W ramach kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzono 3,1 tys. kontroli. W 11% skontrolowanych przypadków wstrzymano wypłatę zasiłków na kwotę 670,6 tys. zł.


Nieprawidłowości


Najczęściej ubezpieczeni nieprawidłowo wykorzystywali zwolnienia lekarskie świadcząc pracę zarobkową u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni lub innego. Należy pamiętać, że zasiłek chorobowy wypłacany jest jako ekwiwalent pieniężny za brak możliwości zarobkowania i wykonywania pracy z powodu choroby. Dlatego, jak mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie łódzkim, w czasie zwolnienia lekarskiego nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. - Czas zwolnienia ma służyć rekonwalescencji, nie można więc także podejmować działań w trakcie zwolnienia lekarskiego, które mogłyby zakłócać ten proces. Nie można więc kopać w ogródku jeśli ma się chory kręgosłup, biegać w maratonach czy remontować mieszkania. Tymczasem nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich są często z tym związane, jak i z wyjazdami na zagraniczne wycieczki, braniem udziału w zawodach sportowych itp. – dodaje Monika Kiełczyńska.


Przykładem nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia może być przypadek, urzędnika jednej z instytucji, który w czasie choroby u jednego pracodawcy, wykonywał pracę zarobkową w innej instytucji. Zdarzyła się też osoba, która utrzymywała, że w czasie choroby nie wykonywała swojej pracy zarobkowej polegającej m.in. na szyciu, a jednocześnie na portalach społecznościowych zamieszczała posty z ofertą sprzedaży swojej najnowszej kolekcji, dopiero co wyjętej spod igły.

AP/materiały prasowe ZUS

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020