joombig banner rotation images

Menu

Magistrat wymienił piasek we wszystkich 23 miejskich piaskownicach Magistrat wymienił piasek we wszystkich 23 miejskich piaskownicach


Nowy i czysty piasek trafił do piaskownic na miejskich placach zabaw, a także na tzw. pola piaskowe. Akcję wymiany piasku miasto przeprowadza co roku przed letnim sezonem. Wszystko po to, aby utrzymać piaskownice w jak najlepszym stanie higieniczno-sanitarnym.Wybierana jest ok. 20 cm warstwa starego piasku, usuwane są z nich także różnego rodzaju nieczystości. Dopiero na tak przygotowane miejsce nasypywany jest nowy piasek, a piaskownica uzupełniana jest nim do górnej krawędzi. Posiada on atest, to znaczy, że jest bezpieczny dla maluchów – nie pyli się i nie ma w nim kamyków.

Miasto wymieniło piasek we wszystkich 23 miejskich piaskownicach. Część z nich znajduje się na terenie placów zabaw, a kolejne wśród większego pola piaskowego. Kilka z nich jest także wolnostojących. W ich przypadku dodatkowo został także posprzątany teren wokół – w odległości od 50 cm do metra.

Dodatkowo miasto uporządkowało dwa place zabaw, których nawierzchnia jest piaskowa. Mowa o tych na os. Czaplinieckim oraz na os. Dolnośląskim w pobliżu bloków nr 103 i 104. Usunięcie nieczystości, dosypanie nowego piasku, przegrabienie pola piaskowe – to zadania, jakie które zostały tam wykonane.

Akcję wymiany piasku w miejskich piaskownicach magistrat przeprowadza raz w roku – przed letnim sezonem. Jednorazowo kosztuje to urząd miasta 22,4 tys. zł, a zajęło się tym Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. W kolejnych miesiącach ilość piasku i jego stan jest na bieżąco kontrolowana.

Do końca maja Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska w magistracie ma wykonać dokładny przegląd miejskich placów zabaw. Sprawdzany będzie m.in. stan urządzeń i małej architektury

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020