joombig banner rotation images

Menu

droga przeciwpozarowa 8755Nieprawidłowo zaparkowane auto może przeszkodzić w sytuacjach zagrażających życiu

Rusza akcja edukacyjno-informacyjna mająca na celu zwiększyć świadomość bełchatowian na temat znaczenia dróg pożarowych. Akcję wspólnie promują: Państwowa Straż Pożarna oraz bełchatowska Komenda Powiatowa Policji i Straż Miejska. Włącza się w nią również miasto, Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa objęła ją patronatem.W najbliższy piątek, specjalną konferencją prasową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zainaugurowana zostanie akcja, której celem jest uświadomienie mieszkańców naszego miasta o funkcjonowaniu dróg pożarowych i problemach jakie stwarza służbom ratunkowym m.in. niepoprawne parkowanie aut. Planuje się także zorganizowanie w najbliższych miesiącach pokazów w terenie, które zaprezentują przebieg akcji ratunkowych i różnych utrudnień z nimi związanych.


Zastawianie samochodami, grodzenie słupami czy blokowanie betonowymi donicami – to tylko część utrudnień z jakimi borykają się służby ratunkowe.
Każdego dnia mało kto zwraca uwagę na drogi pożarowe, lecz w obliczu zagrożenia, gdy rozpoczyna się walka o ludzkie życie i kiedy liczy się każda sekunda, to głównie od nich zależy czy ratunek zdoła przyjść na czas. Wszyscy powinniśmy być świadomi znaczenia dróg pożarowych. Bezmyślność, wygoda i brak szacunku dla istniejących przepisów mogą oznaczać prawdziwą tragedię.


Organizatorzy akcji chcą przekazać wszystkim, że szybki dojazd służb ratowniczych jest możliwy dzięki przejezdnym drogom pożarowym, a w momencie, gdy są one niedrożne, czas oczekiwania na pomoc się wydłuża. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my też kiedyś możemy czekać na ratunek, co powoduje, że informację o drodze pożarowej lekceważymy. Warto więc zwracać uwagę na źle zaparkowane samochody i nie pozostawać obojętnym na przewinienia innych.


Tabliczki z napisem „droga pożarowa” trzeba traktować jako informację – należą one do grupy znaków PPOŻ i BHP. Nie znajdują się one w katalogu znaków i sygnałów drogowych, za które policja może ukarać kierowcę. Nie oznacza to jednak, że właściciele aut są bezkarni i nie muszą się do nich stosować. Są sytuacje, w których pozostawienie samochodu w takim miejscu może kierowców sporo kosztować. Źle zaparkowany pojazd może utrudnić akcję ratunkową i przyczynić się do tragedii, a podczas akcji strażaków taki kierowca może na ich wniosek zostać surowo ukarany.


Gdy tabliczka „droga pożarowa” występuje ze znakiem drogowym „zakaz postoju” lub „zakaz zatrzymywania się”, policja ma podstawę do interwencji i wystawienia mandatu.


Przepisy regulujące funkcjonowanie dróg pożarowych to §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, §12 i 13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

MJ


Droga pożarowa

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020