joombig banner rotation images

Menu

 

Po zimie wszystkie wiaty przystankowe poddane zostaną gruntownemu czyszczeniuPo zimie wszystkie wiaty przystankowe poddane zostaną gruntownemu czyszczeniu

 

Ponad 100 wiat przystankowych w całym mieście i tyle samo ławek w parkach i na skwerach odzyska blask po zimie. Mycie, czyszczenie i malowanie – na tym skupią się w najbliższych tygodniach służby porządkowe. Pomocni im będą strażnicy miejscy, którzy koordynują nowy, pilotażowy program.W mieście trwa pozimowe sprzątanie. Parki, skwery i miejska zieleń, a do tego ulice, chodniki i ścieżki rowerowe – w tych miejscach porządki trwają już od kilku tygodni. Przypomnijmy, że do posprzątania jest około 50 km miejskich dróg, chodniki i ścieżki rowerowe. Przez cały kwiecień na bełchatowskich ulicach pracują dwie zamiatarki, które sukcesywnie usuwają pozostały po zimie piasek i brud. Jedna sprząta ulice, druga – chodniki, zatoczki autobusowe i ścieżki rowerowe.


Przyszedł czas na czyszczenie wiat przystankowych i malowanie ławek. W trosce o bezpieczeństwo i komfort pasażerów miasto nie tylko systematycznie sprawdza stan przystanków autobusowych, ale również regularnie je czyści. Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczęli właśnie wiosenne mycie ponad 100 wiat przystankowych. – Wprawdzie są one czyszczone na bieżąco, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba, niemniej po zimie czynności te przybierają na sile. Wszystkie wiaty są myte i gruntownie sprzątane. Ważne, by prace te zgrały się z wiosennym zamiataniem ulic i chodników - mówi Marcin Michalak, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w bełchatowskim magistracie.


Miasto planuje też malowanie ławek na przystankach autobusowych. Prace rozpoczną się, gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Wiosenne czyszczenie przystanków powinno zakończyć się na przełomie kwietnia i maja. Miesięczne utrzymanie i konserwacja przystanków kosztuje około 5 tys. złotych.


Inny wygląd zyskują też miejskie ławki. W ramach nowego projektu odrestaurowaniem elementów małej architektury parkowej zajmują się osoby, które swoje zadania wykonują w ramach prac społecznie użytecznych.


– Jest to pomysł pilotażowy, który nie był realizowany dotąd na tak dużą skalę. Polega on na tym, że miasto kupuje i dostarcza wykonawcy materiały (np. farby, pędzle, bejcę), Straż Miejska oddelegowuje ludzi w konkretne miejsca i nadzoruje przebieg prac – opowiada Marcin Michalak, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. Na ten moment projekt zakłada, że odrestaurowane zostaną ławki w parku Jeziorańskiego, na skwerze HDK i te znajdujące się na bełchatowskich błoniach – w sumie około 100 sztuk. Koszt pomalowania jednej z nich to średnio 15 złotych. - Z punktu widzenia ekonomii i resocjalizacji takie rozwiązania są korzystne dla wszystkich stron – dodaje dyrektor Michalak. Jeśli pomysł się sprawdzi, miasto planuje przeprowadzić kolejne, podobne akcje.


Przypomnijmy, że mieszkańcy zaniepokojeni niewłaściwym stanem technicznym elementów miejskiej przestrzeni mogą dzwonić pod bezpłatny i całodobowy numer 986. Zgłoszenie przyjmie dyżurny Straży Miejskiej. Ponadto o uszkodzeniach wiat czy ławek informować można bezpośrednio Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska bełchatowskiego magistratu pod nr tel. 44 733 52 36.

KZB


Około stu ławek w miejskich parkach zyska nowy wyglądW miejskich parkach i skwerach trwa malowanie ławek

 

Po zimie wszystkie wiaty przystankowe poddane zostaną gruntownemu czyszczeniuGdy tylko pogoda na to pozwoli, malowane również będą ławki na przystankach autobusowych

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020