joombig banner rotation images

Menu

 

Wspólna strategia rozwoju to zdaniem prezydent Marioli Czechowskiej szansa na szybki rozwój regionuWspólna strategia rozwoju to zdaniem prezydent Marioli Czechowskiej szansa na szybki rozwój regionu

 

W bełchatowskim magistracie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów współpracujących w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew. Rozmowy dotyczyły przyszłości obszaru i możliwości opracowania wspólnej strategii, która określi kierunki dalszego rozwoju obszaru a także ubiegania się o unijne dofinansowania różnych inwestycji.

 


Od 2014 roku, kiedy to 25 samorządów podpisało porozumienie, Obszar Funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew był na drugim miejscu, tuż za Łódzkim Obszarem Metropolitalnym. Główną intencją sygnatariuszy była dbałość i odpowiedzialność za dalszy rozwój naszego regionu, dzięki efektywniejszemu wykorzystywaniu funduszy unijnych. Wśród samorządów, które współpracują w ramach Obszaru Funkcjonalnego, są m.in. Bełchatów (miasto oraz powiat), Złoczew, Kleszczów, Szczerców, Konopnica, Rząśnia i Osjaków.

 


Po jesiennych wyborach samorządowych w niektórych gminach współpracujących w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów - Szczerców – Złoczew nastąpiły zmiany kadrowe. W związku z tym Bełchatów, jako lider porozumienia, zorganizował spotkanie z pozostałymi przedstawicielami obszaru. - Jeżeli mówimy o rozwoju gospodarczym regionu to jestem przekonana, że nasze wspólne działania pozwolą lobbować za większymi przedsięwzięciami, ważnymi dla mieszkańców naszych miast i gmin. Zasadnym wydaje mi się powrót do propozycji z 2017 roku, mówiącej o stworzeniu wspólnej strategii rozwoju tego obszaru. Chodzi o to, by nasze porozumienie nie było tylko zapisem woli współpracy, ale początkiem jej faktycznej realizacji – mówi prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska.

 


Uczestnicy spotkanie wstępnie zadeklarowali, że myślą głównie o pozyskiwaniu dotacji na inwestycje związane z komunikacją i bezpieczeństwem mieszkańców. Chodzi tu głównie o pozyskiwanie funduszy na drogi czy modernizację kolei.

 


Prezydent Czechowska zaproponowała organizację spotkania z wicemarszałkiem województwa łódzkiego. Podczas niego samorządowcy chcieliby rozmawiać o tym, czy stworzenie wspólnej strategii rozwoju dla regionu pozwoli pozyskiwać środki unijne dla jeszcze większej liczby inwestycji. Spotkanie, o którym mowa, miałoby się odbyć jeszcze w maju, w Bełchatowie.

 

AP

 

W ramach obszaru funkcjonalnego współpracują 24 samorządy, m.in. bełchatowskie starostwoW ramach obszaru funkcjonalnego współpracują 24 samorządy, m.in. bełchatowskie starostwo

 

Przedstawiciele samorządów wyrazili chęć spotkania z wicemarszałkiem województwa łódzkiegoPrzedstawiciele samorządów wyrazili chęć spotkania z wicemarszałkiem województwa łódzkiego

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020