joombig banner rotation images

Menu

Jeśli mieszkasz w Bełchatowie, podatek możesz zapłacić właśnie w naszym mieście Jeśli mieszkasz w Bełchatowie, podatek możesz zapłacić właśnie w naszym mieście

 

Chcesz, aby miasto jeszcze więcej inwestowało w budowę dróg, ścieżek rowerowych czy obiektów sportowych? Albo przeznaczało dodatkowe pieniądze na miejskie szkoły, kulturę i sport? Możesz mieć na to wpływ. Wystarczy, że zapłacisz podatek w swoim miejscu zamieszkania. Meldunek w tym przypadku nie ma znaczenia.

 

 

Jeśli mieszkasz w Bełchatowie, podatek możesz zapłacić właśnie w naszym mieście. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Bełchatowie, wystarczy w nim mieszkać – wcale nie trzeba być w Bełchatowie zameldowanym.

 

 - Składając deklarację PIT, pamiętajmy, że prawie 38 proc. z naszych podatków wraca do miejskiego budżetu – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - To właśnie m.in. z tych środków utrzymuje się żłobki, przedszkola i szkoły, buduje drogi i chodniki, rozwija miejską komunikację, działają różne instytucje kulturalne. Dlatego tak ważne jest, aby płacić podatki w swoim mieście. Przekazując swój PIT do Bełchatowa masz więc realny wpływ na jego rozwój.

 

Aby zapłacić podatek w Bełchatowie wystarczy w zeznaniu rocznym (PIT za 2018 rok), jako miejsce zamieszkania wpisać: Miasto Bełchatów, a jako właściwy urząd skarbowy: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, ul. Piłsudskiego 18.

 

Jeśli już złożyłeś PIT, wypełnij druk ZAP3 lub CEIDG-1 (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). Trzeba też pamiętać, aby o zmianie urzędu skarbowego powiadomić swojego pracodawcę.

 

AD-A

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020