Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

Radni miejscy zajmą się m.in sprawą Budżetu Obywatelskiego i Bełchatowskiej Karty RodzinyRadni miejscy zajmą się m.in sprawą Budżetu Obywatelskiego i Bełchatowskiej Karty Rodziny

 

Podczas marcowej sesji radni będą obradować o tym, jakie wymagania powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego oraz o Bełchatowskiej Karcie Rodziny. Pochylą się także m.in. nad uchwałą określającą zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bełchatowa oraz nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Obrady tradycyjnie odbędą się w Sali Herbowej magistratu, początek o godz. 9.

 


Od 2019 roku rada gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały wymagań stawianych projektom budżetu obywatelskiego. Jedno z nich dotyczy wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających dany projekt, która nie może być ona większa niż 0,1 proc. mieszkańców miasta, co w przypadku Bełchatowa oznacza 50 osób. W roku 2018 pilotażowo wprowadzono taki wymóg, zgodnie jednak z projektem uchwały poddanej konsultacjom, liczba ta wynosić będzie 45. Jedną z ważniejszych planowanych zmian zniesienie wymagania dotyczącego skończonych 16 lat przez wnioskodawcę - wniosek będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec Bełchatowa, bez względu na wiek. Nowością będzie także możliwość odwołania się wnioskodawcy od ewentualnego odrzucenia wniosku, pod warunkiem, że odrzucenie nie było z powodów formalnych. Wśród propozycji ujętych w projekcie znalazło się także to, że szacunkowy koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 50 proc. środków przeznaczonych na realizację tzw. zadań twardych i miękkich. Przypomnijmy, że na te pierwsze mieszkańcy mają do dyspozycji 1 mln 400 tys. złotych, natomiast na te drugie – 100 tys. złotych.Podczas sesji 28 marca radni zajmą się także uchwałą w sprawie programu Bełchatowska Karta Rodziny. Opracowany projekt uchwały stanowi ujednolicenie zapisów i dostosowanie ich do aktualnie obowiązującego stanu prawnego tj. przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r. W projekcie uchwały zawarto więc informacje dotyczące zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z ubieganiem się o Bełchatowską Kartę Rodziny. Ponadto w projekcie uporządkowane zostały zasady przyznawania, wydawania i korzystania z karty.Bełchatowska Karta Rodziny - konsultacje [FILM]


Rada Miejska rozmawiać będzie również o zasadach wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W porządku obrad znalazły się także m.in. sprawozdania z realizacji zadań wspierających rodziny w 2018 roku i programu przeciwdziałania narkomanii.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl