joombig banner rotation images

Menu

Na kilku budynkach zawieszono tabliczki NO SMOG

 

Tabliczki NO SMOG umieszczone na wybranych budynkach użyteczności publicznej i szkół w Bełchatowie, to efekt zakończenia procesu certyfikacji systemu ciepłowniczego Bełchatowa pod względem emisji szkodliwych substancji do powietrza.

 


Tabliczka NO SMOG na budynku to informacja dla sąsiadów i przechodniów, że ten budynek nie truje – mówi dr Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków z Krakowa, odpowiedzialny za proces certyfikacji. – A nie truje, bo nie emituje szkodliwych substancji do powietrza, co potwierdzają otrzymane certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji. Dzięki temu mieszkańcy Bełchatowa mogą oddychać bardziej czystym powietrzem.

 


Ciepło systemowe dostarczane przez PEC Bełchatów to około 700 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu, 186 razy mniej pyłów zawieszonych powodujących choroby płuc, a także 18,8 mniej dwutlenku węgla, w porównaniu do indywidualnego ogrzewania. Oznacza to, że budynki ogrzewane ciepłem systemowym uwalniają Bełchatów od smogu.

 


Dzięki dostawom ciepła systemowego do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, nie powstają szkodliwe dla zdrowia substancje tworzące smog. Nieruchomości te oznaczone zostały symbolem NO SMOG oraz certyfikatami „Budynek bez smogu”, które znajdują się na drzwiach wejściowych budynków ogrzewanych ciepłem systemowym.

 


Ciepło systemowe z PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie to świadomy wybór, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy Bełchatowa mogą oddychać czystym powietrzem. A nad sprawnym i bezpiecznym ogrzewaniem przez całą dobę czuwają pracownicy spółki. Więcej informacji dostępnych jest na www.miastabezsmogu.pl.

 

PEC

 

Ciepło systemowe pomaga walczyć ze smogiem

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019