Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Straż Miejska każdego dnia przyjmuje zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych

Strażnicy miejscy codziennie patrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Pomoc oferują też bełchatowskie placówki i stowarzyszenia. W miejskiej jadłodajni można zjeść ciepły posiłek i ogrzać się, w noclegowni spędzić noc w ciepłym pomieszczeniu.

 

Jesienią i zimą sytuacja osób bezdomnych staje się dramatyczna. Spotykamy ich w centrum miasta, w parkach czy w pojazdach komunikacji miejskiej. W poszukiwaniu dachu nad głową szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, w klatkach schodowych, piwnicach, pustostanach czy kanałach ciepłowniczych. Ponieważ niskie temperatury zagrażają ich zdrowiu i życiu, nie można pozwolić by zostali całkiem sami.


Bełchatowskie schronisko może zapewnić nocleg kilkudziesięciu bezdomnym, zarówno tym, którzy sami zgłoszą się po pomoc, jak i tym przywiezionym przez służby miejskie. W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych przygotowanych jest 37 miejsc noclegowych (na noc uruchamianych jest dodatkowych dziesięć), z których można korzystać między godz. 20.00 a 8.00 rano. Jedynym warunkiem jest zachowanie trzeźwości. Poza tym osoby przebywające w placówce mogą skorzystać z pomocy pracowników przy rozwiązywaniu problemów rodzinnych, załatwianiu spraw urzędowych czy poszukiwaniu pracy, co może przyczynić się do wyjścia z bezdomności.

 

Straż miejska też pomaga bezdomnym

 

Z danych pochodzących z ostatniego ogólnopolskiego liczenia bezdomnych wynika, że w Bełchatowie bez dachu nad głową pozostaje 130 osób. Strażnicy miejscy sprawdzają zarówno te lokalizacje, w których w ubiegłym roku schronienia szukali bezdomni, jak i nowe. Patrolowane są miejsca, w których mogą przebywać, jak chociażby ogródki działkowe, piwnice i klatki schodowe w blokach wielorodzinnych. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy sprawdzają w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują.

 

Każdego dnia bełchatowscy strażnicy odbierają kilkanaście zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych. Funkcjonariusze w trakcie zimowych kontroli przekazują osobom bezdomnym informacje o możliwości skorzystania z pomocy noclegowni, schronisk i jadłodajni. Ale nie tylko. Zdarza się, że dzięki ich szybkiej interwencji udaje się uratować zdrowie osoby bezdomnej, jak było chociażby w przypadku mężczyzny koczującego na ul. Wyspiańskiego. Zaniepokojeni jego stanem strażnicy wezwali pogotowie. Ratownicy stwierdzili, że mężczyzna potrzebuje szybkiej pomocy lekarskiej ze względu na podejrzenie złamania biodra.

 

Z uwagi na zagrażające życiu niskie temperatury, strażnicy doprowadzają bezdomnych do schroniska lub pogotowia ratunkowego czy Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. Jak mówi Piotr Barasiński, komendant Straży Miejskiej, osoby bezdomne nie zawsze jednak chcą skorzystać z oferowanej pomocy. - Są to osoby dorosłe i, jeśli nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz jeśli nie mamy podejrzenia, że ich zdrowie lub życie są zagrożone, nie mamy możliwości przymuszenia ich do skorzystania chociażby z noclegowni. Przykładem może być pan, który od kilku lat mieszka w prowizorycznym namiocie w jednym z okolicznych lasków - dodaje komendant Barasiński.

 

Strażnicy zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców, aby reagować na bezdomność. Przez całą dobę można dzwonić pod nr 986 i przekazywać informacje o osobach bezdomnych i miejscach ich przebywania.

 

Na ciepłą zupę do jadlodajni

 

Miasto prowadzi szereg działań pomocowych dla osób bezdomnych i potrzebujących. W sezonie zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją pomocą kilkadziesiąt osób pozostających bez dachu nad głową. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy, po którym ustalają plan pomocy, często mobilizując klientów do podjęcia większych starań o zmianę ich sytuacji życiowej, chociażby poprzez aktywniejszego poszukiwania pracy czy podjęcia leczenia odwykowego.

 

Dodatkowo MOPS udziela pomocy w formie świadczeń pieniężnych i przyznania prawa do darmowych posiłków. Pomoc finansowa obejmuje dwa rodzaje świadczeń: zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości od 50 do 150 złotych oraz zasiłek okresowy, którego wysokość ustalana jest w zależności od dochodów i maksymalnie może wynieść 350 złotych 50 groszy.

 

Aby móc skorzystać z darmowych obiadów Miejskiej Jadłodajni, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wydaniu decyzji, MOP S zamawia posiłki dla konkretnych osób – takich obiadów zamówiono nieco ponad 20. Obiady wydawane są od poniedziałku do soboty w jadłodajni przy ul. św. Barbary.Bezdomni, którzy chcą zjeść coś ciepłego, mogą także udać się do jadłodajni przy ul. Kwiatowej, gdzie nie są wymagane żadne dokumenty ani decyzje, każdy może posilić się i ogrzać. Dziennie osobom w trudnej sytuacji życiowej wydawanych jest tam około siedemdziesięciu porcji.

 

AP

 

Strażnicy miejscy podczas patroli przekonują bezdomnych do skorzystania z pomocy miastaStrażnicy miejscy podczas patroli przekonują bezdomnych do skorzystania z pomocy miasta

 

W schronisku przy ul. Czaplinieckiej czeka 37 miejsc, nocą dodawanych jest kolejnych 10W schronisku przy ul. Czaplinieckiej czeka 37 miejsc, nocą dodawanych jest kolejnych 10

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl