joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Mariola Czechowska złożyła ślubowanie i wygłosiła swoje expose

 

Podczas sesji inaugurującej działalność nowej Rady Miejskiej w Bełchatowie 21 z 23 nowo wybranych radnych oraz prezydent Mariola Czechowska złożyli ślubowanie. Znane jest już także prezydium rady, na którego czele stanął Piotr Wysocki. Radni swoje funkcje pełnić będą do 2023 roku, bowiem nowelizacja ustawy o samorządzie wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.


Inauguracyjna sesja odbyła się 19 listopada, w samo południe. Obrady początkowo poprowadził radny-senior Karol Kowalski. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” - to słowa przysięgi, którą złożyło 21 nowych radnych:

 

 •    Mateusz Broncel - PiS
 •    Sebastian Brózda – PiS
 •    Łukasz Cieślak - PiS
 •    Grzegorz Gryczka - Ziemia Bełchatowska
 •    Ireneusz Kępa - KWW Marioli Czechowskiej
 •    Paweł Koszek - Plus
 •    Karol Kowalski - PiS
 •    Włodzimierz Kuliński - Koalicja Obywatelska
 •    Dariusz Lewandowski – PiS
 •    Mirosław Mielus - Ziemia Bełchatowska 
 •    Maria Motylska – PiS
 •    Grzegorz Muskała - Plus
 •    Arkadiusz Rożniatowski - Koalicja Obywatelska
 •    Marcin Rzepecki - Koalicja Obywatelska
 •    Monika Selerowicz - Ziemia Bełchatowska
 •    Grzegorz Siedlecki - Koalicja Obywatelska
 •    Ewa Skorupa – PiS
 •    Krzysztof Wata - Plus
 •    Michał Wyczachowski - PiS
 •    Piotr Wysocki – PiS
 •    Sławomir Załęczny - Plus

 
Po ślubowaniu rajcy wybrali prezydium Rady Miejskiej. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie Piotr Wysocki (PiS), był on jedynym kandydatem na to stanowisko. Radni wybrali także wiceprzewodniczących: zostali nimi Grzegorz Muskała (Plus)  i Ewa Skorupa (PiS). Mandat radnego złożył Łukasz Politański (KWW Marioli Czechowskiej), na jego miejsce do rady wejdzie Małgorzata Pagieła.

 

Przed nowo wybranym przewodniczącym ślubowanie złożyła Mariola Czechowska, która wybrana została po raz drugi na Prezydenta Miasta Bełchatowa. "Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta." Po wypowiedzeniu przysięgi, prezydent Mariola Czechowska wygłosiła swoje exposé, w którym określiła najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą na najbliższe pięć lat. 

- 4 listopada otrzymałam od mieszkańców najważniejsze dla mnie absolutorium. Dziękuję za wszystkie oddane głosy i okazane mi zaufanie. Dzięki opiniom, jakie otrzymałam od mieszkańców podczas kampanii wyborczej wiem, ze kierunek rozwoju miasta zapoczątkowany w poprzedniej kadencji spotkał się z ich akceptacją, a uwagi krytyczne dotyczyły wyłącznie personaliów i obsady kadrowej. Zapewniam, że w tej kwestii nastąpią zmiany. Zapewniam także, że kontynuowane będą inwestycję i polityka bliżej mieszkańców, jak mówiłam w kampanii wyborczej. Zrobię wszystko, by koszty utrzymania i opłaty za usługi komunalne były jak najniższe, po to by w naszym mieście żyło się jak najlepiej. Zapewniam również o woli współpracy ze wszystkimi klubami zasiadającymi w Radzie Miejskiej tak, aby ich programy wyborcze w tej kadencji również były realizowane – mówi prezydent Czechowska.

 


 

 

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należą sprawy szczegółowo wymienione w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w tym m.in.:

 

 •  uchwalanie statutu gminy,
 •  uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 •  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 •  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników;
 •   nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa.

 

AP

  

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019