joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Mariola Czechowska złoży ślubowanie 19 listopada

 

23 nowych miejskich radnych i  Mariola Czechowska, wybrana na prezydenta Bełchatowa, będą ślubować 19 listopada. Na ten dzień zwołana została sesja inaugurująca pracę Rady Miejskiej w Bełchatowie i nowego prezydenta miasta. Radni i prezydent będą pełnić swoje funkcje przez pięć lat.


Sesja rozpocznie się w poniedziałek w samo południe. W Sali Herbowej urzędu miasta zasiądzie 23 miejskich radnych, wybranych przez mieszkańców 21 października. Radni złożą ślubowanie, wybiorą także spośród swojego grona przewodniczącego.


Obrady początkowo poprowadzi przewodniczący – senior, czyli radny najstarszy wiekiem. W przypadku bełchatowskiego gremium będzie to Karol Kowalski. To przed nim nowi radni złożą ślubowanie. Po wyborze prowadzenie sesji przejmie nowy przewodniczący. Przed nim ślubować będzie wybrana po raz drugi na prezydenta Bełchatowa Mariola Czechowska, która wygrała w drugiej turze zdobywając 9 855 głosów.

Sesję Rady Miejskiej zwołał Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim, on także ustalił porządek obrad. Nowa rada będzie miała jednak możliwość poszerzenia go o kolejne punkty niezbędne do dalszego funkcjonowania samorządu. To oznacza, że już na pierwszej sesji radni będą mogli wybrać wiceprzewodniczących.

Kadencja obecnej rady miejskiej kończy się 16 listopada, poniedziałek, 19 listopada, jest pierwszym terminem, na który można było zwołać sesję nowej rady. Dla 10 wybranych radnych będzie to kontynuacja pracy z obecnie trwającej kadencji. Do tego grona dołączy 13 nowych osób, ale wiele z nich to mieszkańcy, którzy pracowali już wcześniej dla samorządu.


Skład VIII kadencji Rady Miejskiej w Bełchatowie

 

 

 • Mateusz Broncel - PiS
 • Sebastian Brózda – PiS
 • Łukasz Cieślak - PiS
 • Grzegorz Gryczka - Ziemia Bełchatowska
 • Ireneusz Kępa - KWW Marioli Czechowskiej
 • Paweł Koszek - Plus
 • Karol Kowalski - PiS
 • Włodzimierz Kuliński - Koalicja Obywatelska
 • Dariusz Lewandowski – PiS
 • Dariusz Matyśkiewicz - Plus
 • Mirosław Mielus - Ziemia Bełchatowska 
 • Maria Motylska – PiS
 • Grzegorz Muskała - Plus
 • Łukasz Politański - KWW Marioli Czechowskiej
 • Arkadiusz Rożniatowski - Koalicja Obywatelska
 • Marcin Rzepecki - Koalicja Obywatelska
 • Monika Selerowicz - Ziemia Bełchatowska
 • Grzegorz Siedlecki - Koalicja Obywatelska
 • Ewa Skorupa – PiS
 • Krzysztof Wata - Plus
 • Michał Wyczachowski - PiS
 • Piotr Wysocki – PiS
 • Sławomir Załęczny - Plus


Najważniejsze zmiany w działalności Rady Miejskiej


Dłuższa kadencja.
Nowelizacja ustawy o samorządzie wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.

Obowiązek transmisji sesji rad i sejmików.
Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych. Mieszkańcy Bełchatowa taką możliwość mają już od sierpnia.

Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań.
Głosowania na sesjach mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Powołanie nowej komisji organu stanowiącego.
Chodzi o komisję skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać ma skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Uprawnienia kontrolne radnych.
Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020