joombig banner rotation images

Menu

 

II wyborów samorządowych w Bełchatowie

 

Bełchatowianie ponownie ruszą do urn. W najbliższą niedzielę, 4 listopada, odbędzie się bowiem II tura wyborów samorządowych, podczas których mieszkańcy zdecydują, kto zostanie prezydentem Bełchatowa na najbliższe pięć lat. O głosy mieszkańców ubiega się obecnie urzędująca prezydent Mariola Czechowska i Dariusz Matyśkiewicz.

 

Druga tura wyborów odbędzie się w miastach i gminach, gdzie 21 października mieszkańcy nie wskazali wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Tak właśnie było w Bełchatowie. Spośród siedmiu kandydatów na prezydenta największą liczbę głosów otrzymali: Mariola Czechowska i Dariusz Matyśkiewicz, ale żaden z nich nie uzyskał poparcia większego niż 50 proc. Dlatego 4 listopada bełchatowianie będą głosować ponownie.

 

Lokale wyborcze, podobnie jak dwa tygodnie temu, będą otwarte w godzinach 7-21. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec, a w pierwszej turze było ich ponad 46 tys., ma przypisaną jedną z 28 Obwodowych Komisji Wyborczych. Głównie znajdują się one w miejskich szkołach i przedszkolach, ale też w budynku urzędu miasta przy ul. Czyżewskiego, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury. Dodatkowo, osoby które przebywają w bełchatowskiej lecznicy lub Domu Opieki Społecznej głosować mogą w tych placówkach, bowiem zostały w nich utworzone odrębne lokale wyborcze.

 

Wykaz wszystkich lokali do głosowania

 

Aby oddać głos, niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem, może to być dowód osobisty, paszport czy legitymacja studencka. Jego brak spowoduje, że nie zostaniemy dopuszczeni do głosowania. Po sprawdzeniu i podpisaniu się na liście wyborców otrzymamy jedną kartę do głosowania z nazwiskiem dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali najwięcej głosów.

 

Aby głos był ważny, przy nazwisku wybranego kandydata, trzeba postawić w kratce znak „X”, czyli co najmniej dwie przecinające się w obrębie kratki linie. Jeżeli postawimy znak „X” w kratkach obok obu kandydatów albo nie postawimy go wcale, nasz głos będzie nieważny. Informacja o tym, jak poprawnie oddać głos będzie się znajdować na dole każdej karty do głosowania. Wypełniona kartę trzeba wrzucić do przezroczystej urny.

 

Warto przypomnieć, że tegoroczne wybory odbywają się według nowych zasadach -  reguluje je ustawa z 11 stycznia 2018 roku. Wśród najważniejszych zmian dla głosujących są m.in. przezroczyste urny, a nie jak dotychczas biało-czerwone, korespondencyjne głosowanie wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz powołanie w jednym lokalu dwóch obwodowych komisji wyborczych, z których jedna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie głosowania, a druga za ustalenie jego wyników. Zgodnie ze znowelizowanym prawem wyborczym wprowadzona została dwukadencyjność włodarzy miast, gmin i powiatów, a kadencja wszystkich organów samorządowych została wydłużona z 4 do 5 lat.

 

 

 

AD-A

 

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019