joombig banner rotation images

Menu

Trwają prace przygotowawcze do wyborów samorządowych.

 

Nowe karty do głosowania, przezroczyste urny, dwie komisje w obrębie jednego lokalu wyborczego – to tylko niektóre zmiany, z którymi zmierzyć się muszą członkowie komisji wyborczych. Za kilkanaście godzin rozpocznie się cisza wyborcza, która obowiązuje również użytkowników internetu.

 

W urzędzie miasta trwają intensywne prace przygotowawcze do wyborów samorządowych, które odbędą się 21 października. Wszystko po to, by w niedzielny poranek o godz. 7 wszystkie 28 Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie było gotowych na przyjęcie pierwszych wyborców.


Jak głosować?


By przystąpić do głosowania w wyborach samorządowych 2018 należy:

 

  • w niedzielę, 21 października, w godz. 7:00-21:00 przyjść do przypisanego lokalu wyborczego
  • zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka). Brak dokumentu spowoduje, że nie zostaniemy dopuszczeni do głosowania
  •  podpisać się na liście wyborców
  • odebrać od członka komisji cztery karty do głosowania: na prezydenta miasta, do rady miejskiej, rady powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego. Karty w postaci tzw. płachty będą różnej wielkości, jednostronnie zadrukowane na białym papierze, a nazwiska kandydatów znajdą się na tłach o różnych kolorach
  • przy nazwisku wybranego kandydata, z lewej strony postawić znak „X”. Głos będzie ważny, jeśli na karcie w obrębie jednej kratki widnieć będą przynajmniej dwie przecinające się linie. Jedna karta to jeden głos
  • wypełnione karty wrzucić do przezroczystej urny.

 

W Bełchatowie uprawnionych do głosowania jest 46 tys. 516 wyborców (stan z 16 października).


Podział miasta na okręgi wyborcze oraz wykaz lokali do głosowania


Cisza wyborcza


Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa aż do zamknięcia lokali wyborczych dnia następnego. W tym roku zakaz prowadzenia agitacji wyborczej obowiązuje więc od północy w piątek, 19 października, do niedzieli, 21 października, do godz. 21.
Zgodnie z prawem wyborczym w czasie ciszy nie wolno nikomu w żaden sposób nakłaniać publicznie do głosowania na któregokolwiek kandydata – czy to na prezydenta, czy na radnego samorządowego. Agitacją byłoby więc roznoszenie ulotek, rozwieszanie plakatów, bilbordów, reklam na samochodach, wygłaszanie przemówień czy organizowanie zgromadzeń. Nie można tego robić ani w mediach, na ulicy, ani w lokalu wyborczym. To ma być czas na zebranie, przeanalizowanie zgromadzonych podczas kampanii wiadomości o kandydatach i ich programach, na spokojną, przemyślaną decyzję. Cisza ma sprzyjać ograniczeniu szumu informacyjnego i zapobiegać ewentualnej nieuczciwej konkurencji kandydatów.


Cisza wyborcza w internecie


Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że cisza wyborcza obowiązuje także w sieci. Na portalach internetowych, w tym społecznościowych, również należy powstrzymać się od prób przekonywania kogokolwiek do oddania głosu na swojego kandydata. Podczas ciszy nie wolno więc zakładać grup, wydarzeń ani stron kandydatów startujących w wyborach. Zabronione jest również komentowanie i wyrażanie stronniczych opinii na temat kandydata lub kontrkandydata, zamieszczanie jakichkolwiek materiałów, które mogłyby wpłynąć na głos wyborców. Pamiętać trzeba, że wbrew ogólnemu przeświadczeniu, w internecie nikt nie jest anonimowy.


Dodać trzeba, że wszystkie materiały wyborcze, które zostały rozwieszone czy też dostarczone do wyborców w czasie kampanii nie muszą być ściągane na czas ciszy. Jej zakłóceniem będą wszelkie nowe działania agitacyjne podjęte od północy 19 października do godz. 21 w niedzielę, 21 października.


Naruszenie ciszy wyborczej kwalifikowane jest jako wykroczenie i zagrożone jest grzywną (art. 24 Kodeksu wykroczeń) w wysokości od 20 do 5 tys. złotych. Zdecydowanie wyższa kara grozi tym, którzy zdecydują się opublikować, czy to w oficjalnych serwisach, czy prywatnych kontach na portalach społecznościowych, wyniki nieoficjalnych sondaży przedwyborczych, również tych przeprowadzonych w dniu głosowania. 

 

KZB

 

Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21.

Cisza wyborcza zaczyna się w piątek 19 października o godz. 24.
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019