joombig banner rotation images

Menu

Od lipca można składać wnioski o 300 plus1 lipca rusza internetowa rejestracja wniosków w ramach rządowego programu „Dobry start”. Chodzi o wypłacane raz w roku świadczenie, w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną, dla każdego uczącego się dziecka. Ci, którzy wolą załatwić sprawę osobiście, papierowe wnioski będą mogli składać od 1 sierpnia.

 

Świadczenie 300 plus – bez względu na dochody – przysługuje każdemu uczącemu się dziecku w szkołach wskazanych w rozporządzeniu, aż do ukończenia 20 lat. W przypadku osób niepełnosprawnych, ale tych które uczą się w szkole, granica wieku przesunięta jest do 24 roku życia. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin jeszcze we wrześniu. Będzie ono wypłacane jednorazowo raz w roku. W Bełchatowie rządowy program, tak jak w przypadku 500+, będzie obsługiwać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Aby otrzymać 300 plus trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka a także rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka czy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski można składać na dwa sposoby – elektronicznie lub papierowo.

 

Drogą elektroniczną o świadczenie można się ubiegać już od 1 lipca. Trzeba wejść na portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub skorzystać z bankowości elektronicznej. W takiej formie wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

 

Ci, którzy chcą załatwić sprawę osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, będą mogli to zrobić od 1 sierpnia. Czas na dostarczenie papierowych wniosków mają, tak samo jak w przypadku online, do końca listopada. Aby usprawnić pracę, w Bełchatowie potrzebne dokumenty będzie można składać w kilku miejscach:

 

od 1 sierpnia 2018 r.  do 30 listopada 2018 r. w:

  • siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,
  • pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. św. Faustyny Kowalskiej 9 (budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o.),

 

- w okresie od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. w:

  •  Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi z siedzibą  w Bełchatowie (ul. Słowackiego 8),
  • Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie (przy ul. Edwardów 5).

 

Ministerstwo zaznacza, że rodzice, którzy złożyli wnioski w lipcu lub sierpniu i zostały one pozytywnie rozpatrzone, mogą liczyć na wypłatę świadczeń do 30 września. Prawo do świadczenia ma być bowiem ustalane w ciągu dwóch miesięcy.

 

Szczegółowe informację na temat programu „Dobry start” wraz z wyjaśnieniem krok po kroku  procedury przyznawania świadczenia oraz wzorem wniosku można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy  i  Polityki  Społecznej: www.mpips.gov.pl/DobryStart oraz  bełchatowskiego  Miejskiego   Ośrodka  Pomocy Społecznej:www.mopsbelchatow.pl/p,100,dobry-start w zakładce „formy pomocy”.

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020